Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 11. 07. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Onemogočanje pravic podeljenih z zakonom

Prosimo, da poskrbite, da se dobronamerni in koristni zakonski ukrepi ne onemogočajo na izvedbeni ravni. 1.julija 2020 je bila uveljavljena možnost pridobivanja brezplačne vozovnice javnega potniškega prometa. Do nje naj bi bili upravičeni...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 07. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Brezplačna vozovnica Slovenija

S ciljem odpravljanja birokratskih postopkov je v dobi digitalnih tehnologij povsem nerazumen postopek za pridobitev brezplačne vozovnice za medkrajevni prevoz za upokojence, starejše od 65 let. Vse upravičene kategorije namreč že posedujejo...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 06. 2020

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MDDSZ

Ad futura - pospešitev izbire štipendiranja

V predlogu podajamo pobudo za odstranitev birokratskega zapletanja pri dodeljevanju štipendij sklada Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Imeli smo veliko primerov študentov, ki jih je navedena...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 06. 2020

Pristojni organi: MGRT, MKGP

Obvezna certifikacija po shemi IK za gorške hrustavke

Spoštovani! Po tržnicah v Sloveniji je veliko prekupčevalcev s češnjo ti. goriško hrustavko. Nima smisla se spuščati v debato, da je na tržnicah danes že skoraj vse goriška hrustavka. Del certifikacije je masna bilanca, ki omogoči...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Zakon o interventnih ukrepih - sprememba pogoja

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 – v nadaljevanju zakon) določa, da se turistični bon lahko vnovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki na dan 13.3.2020...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Vinjete in prodaja avtomobila

Spoštovani, zanima me, kako to, da voznik, ki je v koledarskem letu že kupil vinjeto, v primeru zamenjave avtomobila oz. nakupa novega vozila in prodaje starega, ne more uveljaviti vinjete, ki jo je že kupil? Se pravi, da bi s potrdilom,...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MGRT, SURS

Nova deskriptor v kategoriji trgovine v AJPES

Predlagam, da se v AJPES v kategorijo G (TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL) umesti nov deskriptor "Trgovina z ekološkimi živili, krmo in sadilnim materialom". Brez tega deskriptorja NŽD ne bi smeli tržiti ekoloških proizvodov,...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Barvno različna osebna izkaznica za osebe mlajše od 18 let

V današnjem času je veliko govora okoli nakupov tobačnih in alkoholnih proizvodov s strani mladoletnih oseb, kjer tak nakup izvajajo posebne skupine, ki načrtno ciljajo nosilce dejavnosti z razlogom, da jih kasneje prijavijo pristojnim organom....

Preberite več

Datum oddaje: 09. 06. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF, MJU, MZ, ZZZS

Zahtevki za refundacije nadomestila plače za bolniške - ugotavljanje osnove

Pri vsakomesečnem oddajanju zahtevkov za refundacijo nadomestil plač zaradi bolniških odsotnosti delavcev se vedno srečujemo s težavami z zavrnitvami zahtevkov zaradi neustrezne osnove za delavca. Pri ugotovaljanju osnove za refundacijo se...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: ZPIZ

Elektronska izmenjava podatkov med organi

V procesu dela pri novo zaposlenih se kadroviki v javni/državni upravi soočamo z nepotrebno administrativno oviro, in sicer s pridobivanjem Izpisov zavarovanj v RS (predhodno delovno dobo). Pridobivanje izpisov dodatno časovno obremenjuje tako...

Preberite več