Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 18. 03. 2024

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MDP, MF, MZ, ZZZS

Seznam zaposlenih - prijavljenih v zavarovanje (ZZZS) s strani podjetja

Pozdravljeni, v nadaljevanju podajam predlog, s katerim bi podjetjem olajšali spremljanje in kontroliranje prijavljenih zaposlenih v obvezno zavarovanje. Podjetja vsakega delavca namreč prijavimo v obvezno zavarovanje z M1 obrazcev. Nimamo pa...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 03. 2024

Področje: Finance

Pristojni organi: MF, MK

Pobuda za zmanjšanje DDV na tisk knjig na 5%

Pred kratkim sem postal samozaložnik in dal v tisk svojo prvo knjigo. Poleg vseh podrobnosti, ki jih mora sveže pečeni avtor poznati glede Zakona o enotni ceni knjige, znižane stopnje DDV, obveznih izvodov za NUK, portala JAK, birokracije na...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 02. 2024

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOPE, MSP

Ureditev rezervnega sklada v Stanovanjskem zakonu

Pozdravljeni, v našem bloku imamo težavo z upravnikom, namreč po pogodbi kjer je navedeno da je črpanje rezervnega sklada dovoljeno ko podpišeta vsaj dva člana nadzornega odbora. ( smo trije v nadzornem odboru ) Naš upravnik je črpal...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 02. 2024

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

RAZLOG ZADRŽANOSTI - Neskladnost razloga med bolniškim listom in odločbo ZZZS

Spoštovani, Pri našem delu se večkrat srečujemo s težavo, da prejeti bolniški list za delavca, ki je izdan s strani osebnega zdravnika, za zadržanost na podlagi obstoječe odločbe ZZZS, nima opredeljenega ustreznega razloga zadržanosti....

Preberite več

Datum oddaje: 26. 01. 2024

Področje: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP, MNVP

Izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Spoštovani, naša občina ima vodne vire za oskrbo s pitno vodo zaščitene z občinskima odlokoma o zaščiti vodnih virov na območju občine iz let 1985 in 2002. Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002 s spremembami) v 74. členu predpisuje, da...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 01. 2024

Pristojni organi: MNZ

Dokazilo

Zakaj moram dokazovati ravnanje z orožjem, kot slovenski častnik s činom polkovnika in priznano šolo Vojne akademije v Bileči 46. klase ter vojni veteran slovenske vojske. Zdi se mi ponižujoče. Lep pozdrav.

Preberite več

Datum oddaje: 24. 01. 2024

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Posredovanje zdravstvene dokumentacije

Še tri leta nazaj si poslal po e-pošti osebnemu zdravniku prošnjo, da pošlje zdravstveni karton za potrebe zdravniškega pregleda ob nastopu nove službe na določen naslov dotične zdravstvene službe. Zdaj dobiš od osebnega zdravnika po...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 01. 2024

Pristojni organi: MDP, MzI

Potrdilo o nekaznovanosti za voznika spremljevalca

Potrdilo o stanju kazenskih točk za voznika spremljevalca oddam zdaj preko e-vloge in čakam nekaj dni (skoraj en teden!), da mi ga poštar prinese, da grem na UE. Rešitev 1: vlogo elektronsko oddam in elektronsko prejmem (in sprintam). Rešitev...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 01. 2024

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Enotno dovoljenje

Spoštovani, Danes, 12.01.2024 sem želela na UE, kot pooblaščena zastopnica za urejanje tovrstnih zadev, vložiti prošnjo za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za našega zaposlenega. Na že prej omenjeni UE, niso želeli...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 11. 2023

Pristojni organi: MDP, MP

Ureditev izdaje potrdil Ministrstva za pravosodje za pravne osebe preko portala SPOT

Kot prilogo za določene uradne postopke je občasno potrebno priložiti Potrdila iz kazenskih evidenc Ministrstva za pravosodje, tako za fizično osebo - zakonitega zastopnika pravne osebe, kot tudi za pravno osebo. Za fizično osebo lahko...

Preberite več