Oddajte pobudo

Dokazilo

Pristojni organi: MNZ
  • 25. 01. 2024Pobuda objavljena
  • 25. 01. 2024Pobuda posredovana v odziv
  • 09. 02. 2024Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Zakaj moram dokazovati ravnanje z orožjem, kot slovenski častnik s činom polkovnika in priznano šolo Vojne akademije v Bileči 46. klase ter vojni veteran slovenske vojske. Zdi se mi ponižujoče. Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve je 25. 1. 2024 prejelo pobudo za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov številka 1367, v katerem predlagatelj izraža nestrinjanje, da mora kot slovenski častnik s činom polkovnika in veteran vojne za Slovenijo ter priznano šolo Vojne akademije v Bileči, dokazovati (varno) rokovanje z orožjem. Pravice in obveznosti v zvezi z orožjem in orožnimi listinami fizičnih oseb so opredeljene v Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09, 125/21 in 105/22 – ZZNŠPP): Zakon o orožju ureja pravice in obveznosti posameznikov povezanih z orožjem, in sicer z namenom varovanja življenja, zdravja in varnosti ljudi ter javnega reda. Tako v 14. členu med drugim določa, da pristojna upravna enota izda posamezniku dovoljenje za nabavo orožja, dovoljenje za nabavo streliva, orožni list in dovoljenje za posest orožja, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da je dopolnil 18 let; 2. da ni zadržkov javnega reda; 3. da je zanesljiv; 4. da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine; 5. da ima opravljen zdravniški pregled; 6. da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem. Pogoj opravljenega preizkusa znanja o ravnanju z orožjem je podrobneje opredeljen v 19. členu Zakona o orožju, ki med drugim določa, da se znanje o ravnanju z orožjem dokazuje s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem, ki ga izda komisija za preizkus znanja o ravnanju z orožjem (imenuje jo minister, pristojen za notranje zadeve), na podlagi Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja o ravnanju z orožjem (Uradni list RS, št. 102/15, 45/22 in 125/22). V skladu s sedmim odstavkom 19. člena Zakona o orožju pa se šteje, da ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem posameznik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih (npr. poklicni vojak, policist, pravosodni policist), lovski pripravnik, ki je član lovske družine in predloži potrdilo o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem po predpisih o lovstvu, in drugi posamezniki z opravljenim lovskim izpitom ter varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja. Ministrstvo za javno upravo oao.predlogi@gov.si Glede na dejstvo, da zakon med izjeme ne šteje npr. končane vojaške akademije, da je orožje nevarna stvar in da se orožje lahko zaupa le posamezniku, ki ga bo pravilno in strokovno uporabljal, nosil, prenašal in hranil, Zakon o orožju torej določa, da je pred pridobitvijo pravice do posedovanja orožja potrebno izkazati ustrezno znanje o ravnanju z orožjem, tako s področja poznavanja predpisov, poznavanja osnov nudenja prve pomoči pri ranah s strelnim orožjem, poznavanja orožja in varnega ravnanja z orožjem, kot tudi prikaz varnega rokovanja s praznim orožjem ter rokovanje in streljanje z orožjem. Komisija za preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri posamezniku preveri, ali je sposoben samostojno, odgovorno in varno posedovati, nositi in prenašati strelno orožje v skladu s predpisi. Glede na vse navedeno menimo, da je ureditev, ki se nanaša na opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z orožjem in s tem dokazovanja varnega rokovanja z orožjem, vključno z izjemami, ustrezno urejena.