Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 14. 05. 2018

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Poenostavitev pri organizaciji športnih, kulturnih oziroma ostalih javnih prireditev

Predlagamo poenostavitev pri organizaciji športnih, kulturnih oziroma ostalih javnih prireditev, ki se odvijajo na cesti. V postopku izdaje dovoljenja je potrebno za tovrstne prireditve na cesti pripraviti in drago plačevati elaborate za zaporo...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 05. 2018

Pristojni organi: MGRT

Poenostavitev prijave za uporabo avtorskih del na manjših prireditvah

Pozdravljeni, predlagam spremembo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in posledično tudi Pravilnika o priobčitvi glasbenih del tako, da društva za manjše prireditve ne bi bila obvezana oddajati prijav kolektivnim organizacijam. Prav tako...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 05. 2018

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Izdajanje gradbenih dovoljenj

Smo podjetje, ki se ukvarja s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Radi bi vam predstavili zadnje zahteve, ki se pojavljajo v sklopu izdajateljev gradbenih dovoljenj - upravnih enot oz. zaposlenih referentov. Te zahteve mejijo na absurdno...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 04. 2018

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Vstop v normirani s.p.

Pozdravljeni, predlagam spremembo zakona o vstopu v normiranega s.p.. Dosedanji zakon predvideva, da se lahko obstoječi in delujoči s.p. odloča o tem, da bo normirani najkasneje do 31.3.20xx. KASNEJŠA SPREMEMBA SEVEDA NI MOGOČA. Letos se je...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 03. 2018

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Zaplemba vozila v primeru preteka vozniškega dovoljenja

Da se spremeni zakon, ki dovoljuje zaplembo vozila, če ti je preteklo vozniško dovoljenje. Lahko bi te vsaj na mail spomnili in bili ljudski do tistih, ki jih plačujemo.

Preberite več

Datum oddaje: 20. 03. 2018

Pristojni organi: MKGP

Poimenovanja živil glede na geografsko poreklo

Spoštovani! Menim, da bi, podobno kot v sosednji državi Italiji, morali v Sloveniji zakonodajno določiti regije ali ožja geografska področja, ki bi pogojevala kdaj se lahko mleko, pridelano na teh območjih, oglašuje kot "aplsko mleko". Mleko,...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 03. 2018

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Imam problem. Urejam zemljišče za gradnjo stanovanjskih hiš. Direkcija za vode mi je že v postopku pridobitve OPPN, postavila pogoj ureditve protierozijske zaščite dela manjšega vodotoka. Sestavni del te zaščite je tudi izdelava dveh...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 03. 2018

Pristojni organi: MDDSZ

4 urni delovnik zaradi invalidnosti

Pozdravljeni, moja mama je s 15. 1. prejela odločbo, ki še ni pravnomočna, da je invalidka 3. kategorije, kar pomeni, da se ji prizna delo za 4 ure (4 ure krije SPIZ, 4 ure delodajalec) in da se jo premesti na lažje delovno mesto. Delodajalec se...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 02. 2018

Pristojni organi: MGRT

Plačevanje turistične takse na postajališčih za avtodomove (PZA)

Pozdravljeni, slovenska zakonodaja določa, da je za nočitve na postajališčih za avtodomove (PZA) potrebno opraviti prijavo gostov in plačati turistično takso. Postajališča za avtodomove se namreč smatrajo kot eden izmed nastanitvenih...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 02. 2018

Pristojni organi: MF

Elektronsko podpisovanje pogodbe

Zdravo, podajam pobudo v zvezi z elektronskim podpisovanjem pogodb, saj sem ponovno imel zaplet s "papirnim originalom" in to v letu 2017, ko sem pričakoval, da "podpis na papirju" ni pogoj za veljavnost dokumentov. Prosil bi za obrazložitev s...

Preberite več