Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 15. 11. 2018

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Izdelava gradbenega načrta

Pozdravljeni. Pred letom dni sem se na UE pozanimala, kaj potrebujem za ureditev poslovnega prostora - delavnica v kateri se predelujejo živila (v tem prostoru je pred leti delavnica že bila, bil je tudi tehnični pregled, na katerem je bilo...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 10. 2018

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Vročanje gradbenega dovoljenja

Pred kratikim smo prejeli gradbeno dovoljenje po priporočeni pošti za gradnjo dela kanalizacije in vodovoda na Brezovici z UE Ljubljana, in sicer dokument na 11 straneh, od tega ca 3 strani seznam 126 lastnikov, ki se jim ta dokumentacija vroči...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 09. 2018

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Izdaja gradbenega dovoljenja

Pozdravljeni, na UE Koper sem pred dvema tednoma vložil po mojem mnenju popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja (na soglasja čakal 7 mesecev, od tega določeni soglasodajalci le-te sploh niso podali). Sedaj so mi na UE povedali, da bom...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 08. 2018

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Neenotna praksa bank pri Transakcijskih računih (osebni račun je lahko tudi poslovni) samostojnih podjetnikov

Pred kratkim sem naletel na velik nesmisel oziroma birokratsko oviro za samostojne podjetnike, ki jo povzročajo nekatere banke. Odprl sem s.p. in banka je zahtevala dodatno odprtje poslovnega računa, kljub temu, da osebni račun že imam pri isti...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 08. 2018

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Poenostavitev v zvezi z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

Predlagam poenostavitev v zvezi z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja na način, da bi veljala daljše časovno obdobje kot pri otrocih in ne samo za dobo 1 leta. Predlagam veljavnost na 5 ali 10 let.

Preberite več

Datum oddaje: 25. 07. 2018

Pristojni organi: MNZ, ZPIZ

Potrdilo o živetju pri prejemanju tujih pokojnin

Pozdravljeni, za nadaljnje prejemanje pokojnine iz Nemčije zahteva Deutsche Rentenversicherung (v nadaljevanju DRV) po pošti od upravičenca (slovenskega državljana), da enkrat letno na upravni enoti (v nadaljevanju UE) potrdi Potrdilo o...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2018

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Pridobitev izpisa zemljiškoknjižnega prikaza parcele

Pozdravljeni, z novo sprejetim GZ naj bi se skrajšali in poenostavili postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, obvezna priloga zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pa je prikaz objekta na zemljiškokatastrskem...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 06. 2018

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Izdaja osebne izkaznice otroku

Pozdravljeni, na upravni enoti sem želel izdelati osebno izkaznico za 8 letno hči. Otroka sem peljal v šolo ter se sam v času službe podal na upravno enoto. Načeloma vse OK, nobene gneče, plačam parkirnino, takoj sem na vrsti. Povem, kaj...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 06. 2018

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Težave na področju izvajanja družinske medicine

Moja žena je družinska zdravnica. Administracija v družinski medicini je uničujoča za odnos pacient-zdravnik. V družinski medicini se dnevno zaznavajo sledeči problemi: 1) e-zdravje zelo pogosto ne deluje Osebnim zdravnikom se delo...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 05. 2018

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Poenostavitev pri organizaciji športnih, kulturnih oziroma ostalih javnih prireditev

Predlagamo poenostavitev pri organizaciji športnih, kulturnih oziroma ostalih javnih prireditev, ki se odvijajo na cesti. V postopku izdaje dovoljenja je potrebno za tovrstne prireditve na cesti pripraviti in drago plačevati elaborate za zaporo...

Preberite več