Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 16. 01. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: FURS, MF

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Postopek reševanja takšnega obrazca je veliko bolj kompleksen, kot ga imajo v drugih državah in kot bi sam po sebi moral biti, poleg tega pa izguba ni všteta v končni izračun, če ni bila transakcija povezana z isto delnico dovolj časa stran....

Preberite več

Datum oddaje: 11. 01. 2021

Pristojni organi: MKGP

Sprememba 46.a člena ZZZiv

46.a člen je nesmiseln v kontekst, kjer je določeno, da mora biti pes na povodcu na javnem kraju. Kar pa ni smiselno, saj na obrobju mest, na podeželju, obstaja zelo veliko javnega dobrega v lasti občin, kjer se v mnogih primerih tudi srna...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 01. 2021

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Problem z občino glede dovoza k novogradnji

Spoštovani, naj na kratko opišem situacijo. Smo dve družini, ki smo v letu 2019 kupili dve sosednji zazidljivi parceli, se na občini pozanimali o morebitnih ovirah, kjer so nam zatrdili da je vse ok. Začeli smo z aktivnostmi pridobivanja...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2021

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Izguba stalnega bivališča - izguba pravic

UE je po poizvedbi dejanskega prebivališča osebe izdala odločbo za prenehanje stalnega bivališča. Ali to pomeni, da oseba v času urejenja novega stalnega bivališča, torej v vmesnem času, ko uradno nima stalnega prebivališča izgubi pravico...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 01. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU, MP

Odprava izjave glede omejitve poslovanja po novem 5. odst. 35. člena ZIntPK

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bila objavljena novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki je začela veljati 17. 11. 2020, ki je uvedla še eno birokratsko neumnost. Odgovorna oseba poslovnega subjekta, ki posluje z...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 12. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: FURS, MF

Obveščanje o prisilnih, neupravičenih izterjavah

Po prejemu opomina smo upoštevali pojasnilo "če ste obveznosti poravnali, smatrajte opomin za brezpredmeten" poravnane smo smo imeli obveznosti, na katere se je opoomin nanašal, in nismo odreagirali. Glede na to, da ima Furs pregled naših...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 12. 2020

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Bolj učinkovito in cenejše testiranje za Covid

Zdi se, da je testiranje na koronavirus v Sloveniji drago in neučinkovito ter omejeno z domačimi viri za testiranje. Možne so boljše rešitve. Slišal sem vladne napovedi, da je bilo treba zaradi težav s kapaciteto upočasniti testiranje....

Preberite več

Datum oddaje: 02. 12. 2020

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Odprava soglasja upnik

Glede na to, da ima upnik za mali znesek dolga pravico da zarubi nesorazmerne dele posesti premičnin, bi morali odpraviti pogoj izdaja soglasja k registraciji vozila in omejiti rubež premičnega in nepremičnega premoženja na dvokratnik dolga...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 11. 2020

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MDDSZ, MIZS

Upravičenost do Zoisove štipendije za srednješolce v letu 2020/2021 oz. 2021/2022

Spoštovani, sem mati srednješolke, ki je lani zaključila 1. letnik splošne gimnazije v Novem mestu. V šolskem letu 2019/20 je dosegla odličen uspeh s povprečno oceno 4,92. Poleg tega se je udeležila več tekmovanj in med drugim osvojila...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 11. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI, MJU

Podaljšanje vozniškega dovoljenja prek eUprave

Glede na že dano pobudo za podaljšanje vozniškega dovoljenja z dne 4.12.2017, ki je vidna na naslovu https://www.stopbirokraciji.gov.si/komentar/?comment_id=855 in glede na odgovor pristojnega organa z dne 21.2.2018, ki je prav tako viden na...

Preberite več