Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 16. 07. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MKGP, MOP

Razjasnitev uredb – komunalna odpadna voda

Spoštovani, prosimo za tolmačenje 27. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) in 7. člena Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št....

Preberite več

Datum oddaje: 14. 07. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: AJPES, MGRT, MNZ

Prijava gostov - AJPES

Na vas se obračam z naslednjo pobudo. Pri dnevnem poročanju o gostih in prenočitvah (knjiga gostov) na portal Ajpes-a se srečujemo s težavami, ki nastanejo, zaradi napak pri prepisovanju št. osebnega dokumenta, imena ali priimka gosta. Nastale...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 07. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Onemogočanje pravic podeljenih z zakonom

Prosimo, da poskrbite, da se dobronamerni in koristni zakonski ukrepi ne onemogočajo na izvedbeni ravni. 1.julija 2020 je bila uveljavljena možnost pridobivanja brezplačne vozovnice javnega potniškega prometa. Do nje naj bi bili upravičeni...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 07. 2020

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MJU

Priznanje očetovstva

Tudi jaz dajem pobudo, da se očetovstvo uredi elektronsko s pomočjo certifikata. Sedaj se borim s CSDjem, ki naju je zavedel, da naj urejava to po rojstvu. Sedaj ko so dopusti lahko samo ena oseba, ki ima prvo črko priimka ureja to in je na...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 07. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ, MZ

Izdajanje odločb o karanteni na državni meji

Spoštovani, vlada se je odločila, da se bodo odločbe o karateni izdajale kar na državni meji. Izdajali jih bodo javni uslužbenci (ZUP in pooblastilo) fizično na meji. Delo bi lahko opravljala centralna dežurna delovna skupina (npr.: v...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 07. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Brezplačna vozovnica Slovenija

S ciljem odpravljanja birokratskih postopkov je v dobi digitalnih tehnologij povsem nerazumen postopek za pridobitev brezplačne vozovnice za medkrajevni prevoz za upokojence, starejše od 65 let. Vse upravičene kategorije namreč že posedujejo...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 06. 2020

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MDDSZ

Ad futura - pospešitev izbire štipendiranja

V predlogu podajamo pobudo za odstranitev birokratskega zapletanja pri dodeljevanju štipendij sklada Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Imeli smo veliko primerov študentov, ki jih je navedena...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 06. 2020

Pristojni organi: MGRT, MKGP

Obvezna certifikacija po shemi IK za gorške hrustavke

Spoštovani! Po tržnicah v Sloveniji je veliko prekupčevalcev s češnjo ti. goriško hrustavko. Nima smisla se spuščati v debato, da je na tržnicah danes že skoraj vse goriška hrustavka. Del certifikacije je masna bilanca, ki omogoči...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Zakon o interventnih ukrepih - sprememba pogoja

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 – v nadaljevanju zakon) določa, da se turistični bon lahko vnovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki na dan 13.3.2020...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Vinjete in prodaja avtomobila

Spoštovani, zanima me, kako to, da voznik, ki je v koledarskem letu že kupil vinjeto, v primeru zamenjave avtomobila oz. nakupa novega vozila in prodaje starega, ne more uveljaviti vinjete, ki jo je že kupil? Se pravi, da bi s potrdilom,...

Preberite več