Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 09. 06. 2022

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Elektronska oddaja vlog za štipendije

Vloge za prejem štipendije je treba še vedno pošiljati po priporočeni pošti, čeprav jih lahko že izpolnemo na računalniku. Pdf moramo natisniti in podpisati ročno (čeprav imamo certifikate) in potem vse nesti na pošto in poslati naprej....

Preberite več

Datum oddaje: 08. 06. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: MGTŠ

Povečanje osnovnega kapitala

Zakon pri povečanju osnovnega kapitala zahteva bančni izpisek z izjavo banke, da podjetje prosto razpolaga s sredstvi. Tako potrdilo pa je praktično nemogoče dobiti od EU bank izven Slovenije, kar jih postavlja v neenakovreden položaj. Tudi če...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 06. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Informiranje tujcev - bodočih dijakov in študentov

Predlagamo, da je potrebno medresorsko usklajevanje za odpravo težave z urejanjem rezidentskega statusa za dijake in študente tujce. Ob napotitvi na Praktično usposabljanje z delo (PUD) se pri teh osebah srečamo s težavo, da imajo prijavljeno...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 06. 2022

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MNVP

gradbeni zakon (GZ)

Pozdravljeni, GZ, ki je stopil v veljavo 1.6.2022, v 14.členu od izvajalcev zahteva določeno izobrazbo. S tem se popolnoma strinjam. Vendar ta zakon nikjer ne upošteva gradbenih delavcev, ki že 10,20,30 in več let delajo v gradbeništvu in...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 05. 2022

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

EU vinjeta in skupni dokumenti

Predlagam, da se oblikuje skupna elektronska EU vinjeta ter hkrati tudi skupen osebni in vozniški dokument.

Preberite več

Datum oddaje: 22. 05. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

STOP ODVEČNI BIROKRACIJI

Združitev birokratskih postopkov s pomočjo sodobne IT tehnologije in zdrave pameti

Preberite več

Datum oddaje: 19. 05. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGTŠ, MKGP

Manj formalistični postopki

Člani skupščine LAS s CILJem so na svoji seji izpostavili, da je problem LASa (pristop CLLD), da je vse strogo formalistično, ker je vedno zadaj neko pravilo, sprejeto na ministrstvu ali kje drugje. Ko so člani na skupščini imajo občutek, da...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 05. 2022

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MNVP

Ureditev predlog za projektno dokumentacijo

Spoštovani. Rad bi vas opozoril na nekonsistentnost pravil, ki določajo vsebino, predvsem pa obliko obrazcev, ki sestavljajo projektno dokumentacijo. Prilagam tudi povezave do neusklajenih dokumentov. Najprej bi rad opozoril na precejšnje...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 05. 2022

Področje: Kmetijstvo

Pristojni organi: MF, MKGP

PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST, NESTRINJANJE

Pozdravljeni, vsako leto v mesecu aprilu prejmem odločbo in postanem zelo slabe volje oz. razmišljam, kam bi se pritožil. Smatram namreč, da pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest plačujem popolnoma neupravičeno. Imam kmetijo, čisto na...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 05. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Osebna izkaznica in naslov

Pozdravljeni, nesmiselno se mi zdi, da je na osebni izkaznici še vedno nujen podatek o stalnem prebivališču, zraven pa se je pri novi biometrični izkaznici dodal še podatek o pošti in poštni številki. Glede na to, da je v veljavo stopila...

Preberite več