Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 07. 07. 2021

Pristojni organi: MNZ

Začasna osebna izkaznica

Predlagam MJU in MNZ, da začnejo na upravnih enotah strankam, katere so zaprosile za novo osebno izkaznico, izdajati "začasno" potrdilo oziroma osebno izkaznico. Razlog: ko podate zahtevo za izdajo nove osebne izkaznice, vam uradnik obstoječo...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 06. 2021

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: ZZZS

e zahtevek za refundacije

Pozdravljeni. Vzpostavila se je možnost oddaje zahtevka za refundacije na ZZZS preko vmesnika eNDM. Seveda je pohvalno, da se gre v smer digitalizacije, ne razumem pa zakaj se hkrati ne uredi tudi možnost, kot je npr. narejena pri oddaji REK...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 05. 2021

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MDDSZ, MZ

Vozniki z posebnimi potrebami težave z postopkom za predelavo vozila

Spoštovani, od leta 2010 je v veljavi zakon o izenačevanju Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Ena od zahtev za pridobitev predelave vozila je, da je treba pred montažo predelav pripeljati vozilo na ogled na URI Soča nato je...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 05. 2021

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MNZ, MZ

Za vstop v Slovenijo se natisne 3 A4 lista - ekološko nesprejemljivo

Prosim, da takoj umaknete, da se morajo natisniti 3 papirji totalno prazni za Vstop v Slovenijo. Hrvaška ima na 1 A4 in čim več digitalnih, ne da moramo tiskati 3 liste. https://www.policija.si/enterslovenia/travel/1/exemptions Poskusite...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 05. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Izjava o uporabi priimka po sklenitvi zakonske zveze

Iz mednarodnega dokumenta o sklenitvi zakonske zveze (extrat from marriage registration) je jasno razvidno kateri priimek bo oseba uporabljala (v tem primeru slovenska državljanka). Zato je odveč še posebej zahtevana IZJAVA o uporabi priimka po...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 05. 2021

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Neoznačene kuverte

Predlagam, da bolnišnice pacientom pošiljajo pošto v neoznačenih kuvertah. To je bolj obzirno do pacienta, hkrati pa pomeni prihranek za bolnišnico!

Preberite več

Datum oddaje: 28. 04. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Nakazovanje mesečnih prispevkov na FURS

FURS od cca. delujočih 100.000 s.p.-jev zahteva nakazovanje mesečnih prispevkov na 4 različne konte. Izjema je, če se ne motim, le nakazovanje v primeru trajnega naloga, ko lahko s.p. nakaže skupen znesek z enim plačilom, pri katerem FURS nato...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 04. 2021

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Odprava administrativnih ovir - podaljševanje enotnih dovoljenj

Slovenski delodajalci zaposlujejo veliko tujcev, posebej na področju gradbeništva. Predvsem gre za delavce iz držav bivše Jugoslavije, predvsem Bosne in Srbije. Za omenjene skupine delavcev velja bilateralni sporazum. Za njih se najprej...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Na poštne naslove poslani podatki o doseženih obrestih vezanih vlog v bankah - le nad določenim zneskom doseženih obresti

Pozdravljeni, predlagam, da banke strankam na poštne naslove ne bi več pošiljale obvestil o doseženih obrestih od vezanih vlog, če je njihov znesek nižji vsaj od zneska dejanskih stroškov njihove izdelave, če že ne več (npr. 1 EUR, 2...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 03. 2021

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MJU

Razlikovanje delodajalcev za zaposlovanje invalidov

V tem zakonu nikjer ne piše, da bi imeli invalidi, ki si želijo svojo kariero graditi na delovnih mestih, ki so pretežno javno financirani ne bi imeli istih pravic, kot bi jih imeli, če bi bila njihova želja karierno delovati v...

Preberite več