Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 23. 04. 2023

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

SMS sporočila ob prečkanju meje

Spoštovani! Pišem vam s pobudu za prenehanje pošiljanja SMS sporočil od MZ RS, ob prečkanju meje. Menim, da je ta storitev nepotrebna in nepraktična. Ker je kriza COVID-19 zdaj končana, ni več potrebe po sledenju na ta način. Poleg tega...

Preberite več

Datum oddaje: 31. 03. 2023

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MNVP

Prostorski plan občine

Pozdravljeni. Predlagam, da se postopki pri sprejemanju prostorskega plana občin skrajšajo. Naj ponazorim s primerom, v letu 2013 je bila vložena pobuda, ki jih občina zbira vse dokler se ne odloči, da bo pobude obravnavala lahko traja 10...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 03. 2023

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Ukinitev obvezne članarine za Zdravniško zbornico

Spoštovani.  S tem pismom izražam svojo prošnjo za ukinitev obveznega plačila prispevkov zdravnikov za članstvo v zdravniški zbornici. Menim, da bi moralo biti članstvo v zdravniški zbornici prostovoljno in da bi morali biti zdravniki...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 03. 2023

Pristojni organi: MZ

Telefonski klici v ambulante

Ko kličeš v ambulante te velikokrat niso dosegljive in včasih kličemo po celo uro ali več. Glede na to, da je večina telefonov z digitalnim displejem, kjer je vidna številka klicatelja predlagam, da ambulante pokličejo nazaj, ko jim to...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 02. 2023

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Analiza smiselnosti določb zakonov

Poenostavitev predpisov z analizo dolocb, ki bolj škodijo kot koristojo ali varujejo javne interese.

Preberite več

Datum oddaje: 23. 02. 2023

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Nadgradnja sistema edavki

Spoštovani. Predlagam, da bi se tudi edavki lahko nadgrajevali v večernem ali nočnem času. Vsaj v obdobju do 31.3., ko imamo računovodje veliko dela, veliko oddajanja obrazcev in posledično ne delamo samo do 15h (včasih tudi zvečer).

Preberite več

Datum oddaje: 22. 02. 2023

Pristojni organi: MDDSZ

Opravljanje direktorske funkcije s strani upokojencev

Spoštovani, po trenutno veljavni zakonski ureditvi, osebe v pokoju ne smejo več opravljati direktorske funkcije, lahko pa ostanejo prokuristi in/ali družbeniki v družbi z omejeno odgovornostjo. Dana omejitev prekomerno posega v položaj oseb, ki...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 02. 2023

Področje: Okolje in prostor

OPPN

Pozdravljeni. V občini Celje so mi zagotovili da bo 2021 sprejet OPPN. V dobri veri da bo res, sva prodala svoj dom, ki nama bo dal streho nad glavo do decembra 2023. Žal pa to ni bilo 2021 in ne 2022. Midva pripravljala dokumentacijo za...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 01. 2023

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Dopolnitev iRPU z e-naslovom PU

Zaradi prehoda na e-poslovanje predlagam: - dopolnitev iRPU in ostalih registrov (npr. PRS/e-PRS...) z e-naslovom PU, zagotoviti njihovo objavo in dostop vsem deležnikom.

Preberite več

Datum oddaje: 04. 01. 2023

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MP

Spoštovani. Oče dveh otrok je lastnik stanovanja v bloku in bi ga rad oddajal. Novembra letos se je za nedoločen čas preselil k svoji hčeri v tujino (Avstralija) in nima kvalificiranega digitalnega potrdila, niti SMS passa. V...

Preberite več