Oddajte pobudo

Telefonski klici v ambulante

Pristojni organi: MZ
  • 20. 03. 2023Pobuda objavljena
  • 20. 03. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 03. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Ko kličeš v ambulante te velikokrat niso dosegljive in včasih kličemo po celo uro ali več. Glede na to, da je večina telefonov z digitalnim displejem, kjer je vidna številka klicatelja predlagam, da ambulante pokličejo nazaj, ko jim to čas dopušča in veliko manj bo nejevolje na obeh straneh.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje

Pojasnjujemo, da je področje že urejeno v Pravilniku o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21 in 132/22), v tretjem odstavku 4. člena:
Telefonsko naročanje se zagotovi v okviru ordinacijskega časa, in sicer najmanj dve uri na dan, v preostalem ordinacijskem času in izven ordinacijskega časa pa z obveščanjem o terminu za naročanje in o drugih oblikah naročanja, in sicer prek avtomatskega telefonskega odzivnika. Ne glede na prejšnji stavek se telefonsko naročanje na primarni ravni zdravstvene dejavnosti zagotavlja v okviru celotnega ordinacijskega časa ambulante. V primeru nedosegljivosti v navedenem obdobju izvajalec pacientu zagotovi povratni klic.