Oddajte pobudo

Plačevanje FURSu preko trajnika

Področje: Finance
Pristojni organi: MF
  • 30. 05. 2023Pobuda objavljena
  • 30. 05. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 06. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Prosim, da ponovno razmislite o uvedbi trajnika za plačevanje davkov za s.p.-je. Odgovor, da s.p. ne dobivajo rednih dohodkov in občasno nimajo dovolj razpoložljivih sredstev na računu ni dovolj tehten. Vsak posameznik se lahko sam odloči, ali želi plačilo preko trajnika in sam nosi odgovornost, da je na računu dovolj denarja.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za finance 
 
V zvezi s pobudo Ministrstvo za finance pojasnjuje, da Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) že omogoča različne načine plačevanja davkov in drugih dajatev. Tako je za določene dajatve, ki so obračunane z obračunom davka (prispevki za socialno varnost, obveznosti, določene z obračunom akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ter obveznosti, določene z obračunom davka od dohodka pravnih oseb), možno plačilo z e-Računom. Plačilo z e-Računom omogoča, da se več obveznih dajatev, ki zapadejo v plačilo istočasno, plača z enim plačilnim nalogom, ki je poslan v spletno banko zavezanca. Zavezanec, ki želi svoje obveznosti plačevati na ta način, v svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-Računa.
 
Možno je tudi spletno plačilo obveznih dajatev iz eDavkov, če je zavezanec uporabnik spletne banke, ki je vključena v sistem spletnih plačil Uprave RS za javna plačila. S tem načinom plačila se z enim plačilnim nalogom plačajo vse obvezne dajatve, ki jih zavezanec izbere v eDavkih.
 
Za dohodnino, obračunano z informativnim izračunom dohodnine, pa je možno tudi plačilo s SEPA direktno obremenitvijo. Ta način plačila bo v prihodnje omogočen tudi za druge dajatve.
 
Podrobnejše informacije o navedenih načinih plačevanja obveznih dajatev so objavljene na spletni strani FURS, na povezavi: www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev?type=0%3D9902e75f9edf928e61e38020b447121f%2F%3Ftype%3D555%3Ftype%3D555#c491