Oddajte pobudo

Analiza smiselnosti določb zakonov

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 27. 02. 2023Pobuda objavljena
  • 27. 02. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 02. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Poenostavitev predpisov z analizo dolocb, ki bolj škodijo kot koristojo ali varujejo javne interese.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo

Na Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju ministrstvo) si prizadevamo za dvig kakovosti priprave predpisov, k temu pa prispeva tudi priprava kakovostnih ocen učinkov predlogov predpisov. V letu 2022 je bila pripravljena Metodologija za oceno učinkov na različna družbena področja (v nadaljevanju metodologija) s ciljem, da bi imeli pripravljavci predpisov na voljo primerno orodja za ocenjevanje učinkov. Metodologija je bila oblikovana v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo in usklajevana z zainteresirano javnostjo. Metodologija mora služiti pripravljavcem predpisov, da bodo lahko pripravili kakovostne ocene učinkov, ki bodo odločevalcem omogočale sprejemanje boljših odločitev, ki se ne bodo spreminjale pogosto.

Prav tako ministrstvo organizira usposabljanja Vključevanja javnosti pri pripravi predpisov, ki so namenjena pripravljavcem predpisov, da znajo v procesu priprave predpisov pravočasno in pravilno nasloviti strokovno in zainteresirano javnost, ki so s svojimi znanji in izkušnjami nepogrešljiv člen procesa.