Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 15. 09. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

uveljavljanje stroskov zaradi dela v tujini

Predlagam, da se pri izračunu dohodnine, poleg stroškov prevoza in malice, tistim ki delajo v tujini in se morajo testirati na svoje stroške vsakh 48 ur, ta strošek pri dohodnini prizna, saj je v Sloveniji to v breme delodajalca in ne delavca....

Preberite več

Datum oddaje: 09. 09. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Odstop vloge pristojnemu organu

Predsedniku komisije za preizkus letne ocene je ocenjeni podal zaprosilo, da ga komisija skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja seznani z dokumenti v zadevi, s katerimi ocenjeni ni bil seznanjen. Predsednik komisije mu je...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 09. 2021

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: GURS, MOP

IZDAJA POTRDIL IZ ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV

Spoštovani, predlagam poenostavitev postopkov za pridobitev celovitih podatkov iz zbirk zemljiške knjige in GURS. Trenutno je možna pridobitev npr. seznama vseh nepremičniv v lasti družbe le preko oddaje vloge po pošti oz. osebno. Predlagam...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Plačevanje prispevkov preko trajnika

Predlagam, da se za mesečno plačevanje prispevkov s.p.-jem ponudi možnost plačevanja preko trajnika. Podjetniki, ki se trenutno nahajamo zunaj meja Republike Slovenije, imamo zaradi hudih varnostnih ukrepov pri dostopanju do e-banke hude...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 08. 2021

Pristojni organi: MP

ZVEtL na občinskih parcelah

Zanima me postopek vpisa služnostne pogodbe za GJI (gospodarsko javno infrastrukturo) na občinskih parcelah, če je na njih vpisana plomba za ZVEtL. Nameravan poseg ne tangira območja, ki je predmet ZVEtLa. Na splošno je problem vseh plomb v ZK,...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 08. 2021

Pristojni organi: MZ

Poenostaviti cepljenje občanov

Zakaj se ljudje ne odločijo za cepljenje? Sedaj vem. Sem prebolelnik in 8. 8. 2021 mi poteče rok za prebolelnike in sem se nameraval cepiti. Imam evropsko potrdilo, testiral sem se najprej po hitrem testu in potem po PCR, ker je bil hitri...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 07. 2021

Pristojni organi: MF

Poenostavitev odprtja s.p.

Pozdravljeni! Pri odprtju s.p. preko portala SPOT sem opazil, da je potrebno šele po odprtju s.p.-ja, naknadno še oddati v roku 8-ih dni obrazec "Davčni podatki za samostojnega podjetnika". To bi lahko bilo urejeno v istem koraku.

Preberite več

Datum oddaje: 27. 07. 2021

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, MZ

Pomoč pri urejanju dokumentacije na podlagi pooblastila prosilca

Predlagam, da bi za osebe, ki nimajo sorodnikov, bližnjih oz. so sami nezmožni urejali razne uprave in ostale obveznosti, ki jim jih nalaga zakonodaja, preuči možnost uvedbe osebnih pomočnikov. Osebni pomočniki bi bili pooblaščenci te osebe,...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 07. 2021

Pristojni organi: MOP

3. točka 35. člena Gradbenega zakona

Pozdravljeni. Zanima me, zakaj upravne enote ne upoštevajo 3. točke 35. člena GZ: "3) Pri nameravani gradnji objektov gospodarske javne infrastrukture, ki se izvaja v cestnem telesu javne ceste, skupaj s priključki, se ne glede na določbe...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 07. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Poenostavitev dostopa do statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Pozdravljeni. Poenostavi naj se dostop do statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer tako, da se odpravi pristojnost posameznih ministrstev pri odločanju o tem - odločanje o tem se naj centralizira, in da se ukine pogoj...

Preberite več