Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 14. 03. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MJU

Peskovnik za visokotehnološka podjetja

Spoštovani, predlog temelji na vzpostavitvi regulatornega peskovnika, ki bi podjetjem omogočal razvoj in testiranje novih tehnologij in inovativnih poslovnih modelov z globalnim potencialom. Podjetjem bi bilo omogočeno za določen čas (2 ali 3...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 02. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Overjena potrdila najemodajalcev

Spoštovani, od najemnikov, ki imajo stalno bivališče in veljavno pogodbo o najemu se zahteva še eno potrdilo, ki mora imeti celo overjen podpis, da lahko opravlja dejavnost. To je birokratska ovira. Nekateri najemodajalci živijo...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 02. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MZ

Obvezni mesečni prispevki in samostojni podjetniki

Spoštovani, pri iskanju zaposlitve se nahajam v vse težji situaciji in razmišljam, da bi na trg vnovično stopil kot samostojni podjetnik. Težava nastane, ker država zahteva plačilo mesečnih prispevkov tudi takrat, ko podjetnik nima...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 02. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Oddajanje bilanc FURS-u in AJPES-u tudi klasično (ne zgolj v elektronski obliki)

Spoštovani, vlagam pobudo, da bi društva, ki imajo minimalen promet na svojem TR, lahko vlagala obvezna letna poročila (bilance ipd) FURS-u in AJPES-u obveznosti društev do FURS-a in AJPES-a po klasični poti, tj. po pošti kot priporočeno...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 02. 2020

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

VREDNOTNICE - Osebno dopolnilno delo

Spoštovani, pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela (ODD) je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki se loči glede na dejavnost dela. V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike – dela pod točko A (storitve) mora...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 02. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Registracija avtomobila

Avtomobilu je potekla registracija, zato je bilo potrebno pri pooblaščeni registracijski organizaciji urediti registracijo. Pri urejanju registracije je referent ugotovil, da je lastniku avtomobila na isti dan poteklo vozniško dovoljenje in v...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 02. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

e-volitve

Že pred tremi leti je bila podana pobuda za možnost e-volitev s digitalnim potrdilom. Odgovor pobudniku je bil, da ni zadovoljive politične podpore. Naslednje volitve so enkratna priložnost za tovrstno uresničitev.

Preberite več

Datum oddaje: 24. 10. 2019

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Imenik pooblaščenih arhitektov

Vlada naj poskrbi, da bo imenik pooblaščenih arhitektov stalno dostopen na spletnih straneh, bodisi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, bodisi države. Imenik je bil do nedavnega objavljen na strani zaps.si, trenutno oziroma že tretji...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 10. 2019

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Vpogled, razkritje v davčne obveznosti do države in finančne terjatve do države

Predlagam, da bi na portalu e-uprava lahko državljani imeli tudi vpogled v svoje davčne obveznosti do države (obračunane in plačane) ter vpogled v finančne terjatve do države (obračunane in plačane). Pregledi naj bodo razdeljeni po vsebini...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 10. 2019

Področje: Finance

Pristojni organi: MF, MzI

Poenostavitev postopka spremembe lastništva vozila po poplačilu lizinga

Dajem pobudo za poenostavitev postopka spremembe lastništva vozila oziroma izdaje novega prometnega dovoljenja, po poplačilu lizinga. Osnova za spremembo lasništva je potrdilo lizing hiše da je lizingojemalec poplačal lizing. Po sedanjem...

Preberite več