Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 15. 04. 2020

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MF

COVID-19 Oproščeni prispevki s.p. in pravica do temeljnega dohodka

Spoštovani, glede na odločitev FURS-a, da samozaposlene osebe, ki hkrati koristijo starševsko varstvo niso opravičene do oprostitve plačila prispevkov ter pravice do temeljnega dohodka, se nikakor ne moremo strinjati. Sem samozaposlena oseba...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 04. 2020

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

CSD odločbe - tujina

Državljan Republike Slovenije, ki daljše obdobje delo opravlja v tujini (z njim so tudi njegovi družinski člani), se po povratku nazaj sreča s številnimi neprijetnostmi zaradi birokratskih zapletov. Med slednjimi je tudi Odločba za...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 04. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Razpisi za male podjetnike

Mali podjetniki so pri vlaganju evropskih razpisov primorani projekt opraviti v točno določenem času, sicer sredstev ne bi prejeli. Primer: Podjetnik v aprilu 2019 vloži vlogo in dokumentacijo za razpis. V avgustu 2019 dobi sklep o odobritvi...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 04. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Do 31. marca (z izjemo letošnjega leta zaradi izrednih razmer, ko je rok podaljšan) morajo poslovni subjekti oddati obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti – DDD-DDD. Obrazec se je v veliki večini z leti posodobil in...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 04. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Ostanek do polnega plačila ali obresti pri plačevanju prispevkov za socialno varnosti s.p. in d.o.o. v aplikaciji e-DAVKI

Spoštovani, samostojni podjetniki (in d.o.o.), na podlagi Obračuna prispevkov za socialno varnost (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in zaposlovanje), plačujejo prispevke, ki ga...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 03. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Hrup toplotnih črpalk in motenje posesti

Smo žrtev emisij toplotne črpalke zrak/voda, ki je neustrezno montirana na parcelno mejo, med dve stavbi z navpičnimi stenami in površinami, ki odbijajo zvok in na strani, kjer imamo spalnice. Celo kurilno sezono nas moti hrup, bobnenje po celi...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 03. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Ureditev transportnih razmer

Predlagam sprejetje zakona za ureditev transportnih razmer in nemoteno oskrbo ljudi in podjetij. Za vsa tovorna vozila, ki so v tranzitu skozi Republiko Slovenijo in imajo končni cilj izven območja Republike Slovenije in prevažajo blago na drug...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 03. 2020

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Predlog o kritju refundacij bolniških

Za zmanjšanje nepotrebnega administrativnega dela okrog refundacije bolniških, ki so v breme ZZZS (KI IMA DOSTOP DO VSEH POTREBNIH PODATKOV ZA NAREDITI REFUNDACIJO) predlagam, da se vse bolniške, ki gredo v breme ZZZS dejanski obračun in...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 03. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MJU

Peskovnik za visokotehnološka podjetja

Spoštovani, predlog temelji na vzpostavitvi regulatornega peskovnika, ki bi podjetjem omogočal razvoj in testiranje novih tehnologij in inovativnih poslovnih modelov z globalnim potencialom. Podjetjem bi bilo omogočeno za določen čas (2 ali 3...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 02. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Overjena potrdila najemodajalcev

Spoštovani, od najemnikov, ki imajo stalno bivališče in veljavno pogodbo o najemu se zahteva še eno potrdilo, ki mora imeti celo overjen podpis, da lahko opravlja dejavnost. To je birokratska ovira. Nekateri najemodajalci živijo...

Preberite več