Oddajte pobudo

Možnost objave usposabljanj za širši javni sektor preko sistema Upravne akademije

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 03. 10. 2023Pobuda objavljena
  • 10. 10. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam omogočitev objave različnih usposabljanj (brez logistične podpore in ustreznega prostora) za organe širšega javnega sektorja preko že vzpostavljenega aplikativnega sistema Upravne akademije. prednost bi bila v večji ponudbi izobraževanj in usposabljanj, informacije bi bile zbrane na enem mestu in tako bolj transparentne in za uporabnike lažje za iskanje. Hkrati pa na strani Upravne akademije ni potrebe po zagotavljanju prostora in izvajalcev usposabljanj.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo

V zvezi s pobudo, ki se nanaša na omogočitev objav (napovedi) različnih usposabljanj za organe širšega javnega sektorja preko že vzpostavljenega aplikativnega sistema Upravne akademije, Ministrstvo za javno upravo v nadaljevanju pojasnjuje, da se na spletni strani Upravne akademije objavljajo le usposabljanja in strokovni izpiti, iz pristojnosti Upravne akademije kot notranje organizacijske enote Ministrstva za javno upravo.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih je Upravna akademija je pristojna za organizacijo in izvedbo usposabljanj ter strokovnih izpitov iz svoje pristojnosti, ne more pa prevzeti naloge posrednika med organi javnega sektorja in zunanjimi organizacijami, ki ponujajo usposabljanja.

Spletna stran Upravne akademije ni namenjena oglaševanju organizacij, ki ponujajo oziroma izvajajo usposabljanja.