Oddajte pobudo

Pridobitev pravice do vožnje motornih vozil

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 25. 07. 2023Pobuda objavljena
  • 25. 07. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 02. 08. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani, pridobitev pravice do vožnje motornih vozil šele po vloženi zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja predstavlja birokratsko oviro, saj kandidat po uspešno opravljeni izpitni vožnji še ne sme voziti, dokler ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja. V primeru, da kandidat po uspešno opravljeni izpitni vožnji za eno kategorija še čaka na izpitno vožnjo za drugo kategorijo, je nesmiselno v kratkem časovnem obdobju večkrat naročiti izdajo vozniškega dovoljenja. Za vmesni čas, predlagam izdajo potrdila, ki izkazuje pravico vožnje za opravljeno kategorijo in s tem odpravo birokratske ovire. Hvala in lep pozdrav. 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor ministrstva za infrastrukturo: 

Z vozniškim dovoljenjem se izkazuje pravica do vožnje motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu. Zato se ta javna listina lahko izda posameznikom, ki izkazujejo sposobnosti in znanje za vožnjo motornih vozil v cestnem prometu.

3. točka  prvega odstavka  56. člena Zakona o voznikih, kot splošni pogoj za udeležbo voznikov motornih vozil v cestnem prometu predpisuje veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvijo, vpisano v njenem vozniškem dovoljenju.

Izjema od splošnega pravila je predvidena v četrtem odstavku 56. člena Zakona o voznikih, ki določa, da sme v Republiki Sloveniji do vročitve vozniškega dovoljenja voziti motorno in priklopno vozilo tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi, oseba, ki ima potrdilo, da je pri upravni enoti dala vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja, na kateri je navedeno, da izpolnjuje pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja. Veljavnost tega potrdila je 60 dni.

Glede na zakonske določbe je vozniško dovoljenje edini dokument, ki izkazuje pravico do vožnje v cestnem prometu, kar je tudi zahteva Konvencije o cestnem prometu. Oseba pa ima, kot že navedeno, dve možnosti: da vloži vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja in vozi v prometu s potrdilom, ki vozniško dovoljenja nadomešča do vročitve kartice ali da opravi izpit za drugo kategorijo in nato vloži vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja obeh kategorij.