Oddajte pobudo

Potrdila ZPIZ v elektronski obliki in na elektronski naslov

Področje: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
  • 07. 07. 2023Pobuda objavljena
  • 07. 07. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 14. 07. 2023Pobuda sprejeta
  • 14. 07. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam spremembo, da ZPIZ potrdila o zavarovalni dobi, ki jo lahko vidiš v mojem ZPIZ-u prejmeš na elektronski naslov takoj, ko jih naročiš po elektronski pot in ne, da se posredujejo po navadni pošti z nekaj dnevnim zamikom in stroškovno dražjo varianto. 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Spoštovani,

na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) smo preko portala STOPbirokraciji.si prejeli pobudo, v kateri se predlaga možnost prejetja potrdila o zavarovalni dobi namesto po navadni pošti na elektronski naslov, s čimer se zagotovi stroškovna razbremenitev in časovno ažurnejša dostava dokumentov.

MDDSZ pojasnjuje, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) zavarovancem, upokojencem in organizacijam nudi vrsto digitalnih storitev, med njimi je tudi možnost varnega elektronskega vročanja dokumentov preko elektronske storitve Moj eZPIZ.

Moj eZPIZ je portal, namenjen varnemu dostopu do elektronskih storitev zavoda za zavarovance in upokojence. Uporaba storitev eZPIZ je brezplačna, varna in preprosta, varnost in zaupnost pa sta zagotovljeni z uporabo sodobnih tehnologij. Uporaba navedene storitve zahteva kvalificirano digitalno potrdilo ali račun storitve SI-PASS. Uporabnik pred začetkom uporabe opravi preprost postopek registracije, po uspešno opravljenem postopku registracije do storitev eZPIZ pa se dostopa tako, da se z izbranim digitalnim potrdilom oziroma SI-PASS računom in geslom prijavi v portal Moj eZPIZ.

Zavod, upoštevajoč določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) uporabniku lahko posreduje oziroma vroča dokumente v t. i. varen elektronski predal (ePredal), na registriran elektronski naslov pa mu v tem primeru pošlje obvestilo o novem dokumentu, ki ga čaka v ePredalu. 

Za tak način elektronskega vročanja dokumentov pa mora uporabnik predhodno, ob prijavi v MojeZPIZ, če želi prejemati dokumente v varen ePredal, izpolniti Vlogo za prijavo in odjavo v elektronsko vročanje e-ZPIZ, na podlagi katere mu zavod odpre oziroma aktivira varen elektronski predal za vročanje dokumentov.

Uporabnik dokumente v ePredal prejme v obliki verodostojnega fizičnega (papirnega) prepisa izvirnega elektronskega dokumenta. Fizični prepis dokumenta ima enako dokazno vrednost kot elektronski izvirnik.

S spoštovanjem.