Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 26. 01. 2022

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS, MJU, SVRSDP

Podelitev SMS PASS osnovnošolcem in dijakom

Predlagam, da Ministrstvo za šolstvo in Služba vlade za digitalizacijo pripravita do konca letošnjega šolskega leta usklajeno akcijo, kjer bi ob podelitvi spričeval devetošolcem v osnovnih šolah in vsem dijakom srednjih šol podelili dostop...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 01. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MJU, SVRSDP

Poenoteno pošiljanje pripomb ministrstev različnim agencijam in organizacijam

Ministrstva za pošiljanje pripomb agencijam in organizacijam uporabljajo v glavnem elektronsko pošto. Pripombe pošiljajo v različnih formatih in z različnimi strukturami vsebin. Predlagam, da svoje pripombe podajajo v okviru sistemsko podprte...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 01. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Uvedba sistema za projektno vodenje Razvojnih agencij

Delo in usklajevanje pri pripravi vseh dokumentov RA bo močno olajšano z uvedbo enotne programske rešitve za vodenje projektov. Tako bo odpadlo usklajevanje po elektronski pošti, omogočen bo enkraten vnos podatkov in popravkov tam kjer ti...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 01. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Poenotenje spletne strani Razvojnih agencij

Predlagam, da se vse spletne strani RRA in ORA postavijo znotraj istega sistema za upravljanje spletnih vsebin (CMS) s poenoteno strukturo spletnih strani.

Preberite več

Datum oddaje: 17. 01. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: FURS, MF, MP

Izmenjava podatkov glede dohodkov zaposlenih med FURS in sodiščem

Že veliko let se govori, da naj bi si državni organi izmenjevali podatke iz njihovih baz podatkov. Danes smo dobili dopis sodišča, da naj posredujemo osebne dohodke zaposlenega za minule tri mesece. Te podatke posredujemo finančni upravi ob...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 01. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, ZRSZ

Izdaja ED za prebivanje in delo - e-vloga, predložitev originalne dokumentacije

Spoštovani, kot delodajalec smo v skladu z veljavno zakonodajo oddali e-vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca po bilateralnih sporazumih z BiH in s Srbijo. Priložili smo vso dokumentacijo, prejeli Dovoljenje na podlagi sporazuma med RS in...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 11. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Vračilo DMV za velike družine in dokazila

Pozdravljeni. Obrazec DMV-V na e-davkih v primeru pravne podlage "18. člen - družine s tremi ali več otroki" pričakuje kot obvezno prilogo "Potrdilo o skupnem gospodinjstvu", kar od 1. 1. 2021 ne obstaja več. Namesto tega bi lahko uporabil...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 10. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MOP, EKO Sklad, SPIRIT

Avtomatizacija odobravanja nepovratnih sredstev iz EKO sklada

Spoštovani. Pridobil sem mnenje o angažiranem delovanju SPIRIT Slovenia pri debirokratizaciji dodeljevanja nepovratnih sredstev iz državnih razpisov pomoči podjetjem iz proti koronskih ukrepov. Moj predlog se nanaša na dolgotrajni...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 09. 2021

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Dostopnost inšpektorjev za okolje in prostor

Uradne ure so zelo kratko odmerjene - ponedeljek in sreda od 9h do 11h. Kličem že ves teden, inšpektorica, ki jo iščem, se na klice ne oglaša. Njene direktne številke ne dobim (dobro, to še nekako razumem), e-mail naslova tudi ne. Pisala sem...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 09. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Elektronska oddaja vloge za digitalno potrdilo SIGEN-CA

Vlogo ni mogoče oddati v kolikor ti ta poteče v roku 5 let, ali ta ki ga sploh nima. Torej mora fizično na upravno enoto. Elektronsko lahko odda vlogo torej samo oseba, ki ima potrdilo tik pred potekom, torej 4 leta in 10 mesecev, pa še to na...

Preberite več