Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 17. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Zakon o interventnih ukrepih - sprememba pogoja

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 – v nadaljevanju zakon) določa, da se turistični bon lahko vnovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki na dan 13.3.2020...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Vinjete in prodaja avtomobila

Spoštovani, zanima me, kako to, da voznik, ki je v koledarskem letu že kupil vinjeto, v primeru zamenjave avtomobila oz. nakupa novega vozila in prodaje starega, ne more uveljaviti vinjete, ki jo je že kupil? Se pravi, da bi s potrdilom,...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MGRT, SURS

Nova deskriptor v kategoriji trgovine v AJPES

Predlagam, da se v AJPES v kategorijo G (TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL) umesti nov deskriptor "Trgovina z ekološkimi živili, krmo in sadilnim materialom". Brez tega deskriptorja NŽD ne bi smeli tržiti ekoloških proizvodov,...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Barvno različna osebna izkaznica za osebe mlajše od 18 let

V današnjem času je veliko govora okoli nakupov tobačnih in alkoholnih proizvodov s strani mladoletnih oseb, kjer tak nakup izvajajo posebne skupine, ki načrtno ciljajo nosilce dejavnosti z razlogom, da jih kasneje prijavijo pristojnim organom....

Preberite več

Datum oddaje: 09. 06. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF, MJU, MZ, ZZZS

Zahtevki za refundacije nadomestila plače za bolniške - ugotavljanje osnove

Pri vsakomesečnem oddajanju zahtevkov za refundacijo nadomestil plač zaradi bolniških odsotnosti delavcev se vedno srečujemo s težavami z zavrnitvami zahtevkov zaradi neustrezne osnove za delavca. Pri ugotovaljanju osnove za refundacijo se...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 06. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Debirokratizacija

Predlagam vam tri hitre izboljšave: - odpravo obveznega ePobota pri Ajpes; ePobot naj ostane, le naj ne bo obvezen, da ne bo predmet glob podjetjem; - odpravo davčnega potrjevanja računov. Če pa to ni možno, pa vsaj: nedvoumno določilo, da: *...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: ZPIZ

Elektronska izmenjava podatkov med organi

V procesu dela pri novo zaposlenih se kadroviki v javni/državni upravi soočamo z nepotrebno administrativno oviro, in sicer s pridobivanjem Izpisov zavarovanj v RS (predhodno delovno dobo). Pridobivanje izpisov dodatno časovno obremenjuje tako...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 05. 2020

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Poenoten in dnevno ažuriran seznam zdravnikov, pri katerih se je mogoče opredeliti

Predlagam, da se uvede poenoten in dnevno (ali vsaj tedensko) ažuriran seznam osebnih zdravnikov, pri katerih se je mogoče opredeliti in da se uvede tudi obveznost (!) sporočanja sprememb s strani zdravstvenih domov/ustanov, lahko tudi z dodano...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU, MNZ

Stop grozljivi vrsti pred Oddelkom za tujce na Tobačni

Pozdravljeni, oktobra lani (2019) se je v Slovenijo preselil moj partner, ki je Finec, torej državljan EU. Na oddelku za tujce je seveda moral oddati vlogo za dovoljenje za bivanje za člana EU, kjer sva doživela pravi šok: vrsto, v kateri je...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 05. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Tehtanje količine gospodinjskih odpadkov

Slovenija je v zadnjih letih naredila velik napredek glede ločenega zbiranja in splošnega zmanjševanja količine gospodinjskih odpadkov. Za del izmed nas, ki smo že prej razmišljali o čim manj odpadkov, so obstoječi gospodinjski zabojniki...

Preberite več