Oddajte pobudo

Posredovanje zdravstvene dokumentacije

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
  • 25. 01. 2024Pobuda objavljena
  • 25. 01. 2024Pobuda posredovana v odziv
  • 07. 02. 2024Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Še tri leta nazaj si poslal po e-pošti osebnemu zdravniku prošnjo, da pošlje zdravstveni karton za potrebe zdravniškega pregleda ob nastopu nove službe na določen naslov dotične zdravstvene službe. Zdaj dobiš od osebnega zdravnika po e-pošti obrazec, ki ga moraš sprintati, izpolniti z natanko istimi podatki, kot si še tri leta nazaj lahko poslal po e-pošti, poskenirati in poslati nazaj. Zgolj po posredovanju e-pošte (ki je sicer uradni dokument) tega ne storijo. Menim, da je to absolutno nepotrebno dodatno administrativno delo tako za zdravstveno osebje kot za uporabnika. Da ne omenjam nepotrebnega printanja (papir, elektronska oprema) in dodatnega obremenjevanja okolja s papirjem, ki ga takoj zatem zavržeš.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v obravnavo prejelo pobudo št. 1365 za administrativno razbremenitev oziroma poenostavitev postopkov, v kateri vlagatelj oz. vlagateljica pobude navaja, da je pred leti bilo moč osebnemu zdravniku prošnjo za posredovanje zdravstvenega kartona k izvajalcu medicine dela, prometa in športa, pri katerem je pacient opravil predhodni preventivni zdravstveni pregled, posredovati po e-pošti, medtem ko sedaj to ni več mogoče. Po navedbah vlagatelja oz. vlagateljice je sedaj potrebno natisniti in izpolniti obrazec, ki ga pacientu predhodno po e-pošti posreduje osebni zdravnik, ter ga poskeniranega posredovati osebnemu zdravniku po e-pošti. Po mnenju vlagatelja oz. vlagateljice je tak postopek nepotrebno dodatno administrativno delo, poleg tega pa dodatno obremenjuje okolje s papirjem. V nadaljevanju posredujemo odgovor na prejeto pobudo. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) v četrtem odstavku 33. člena določa, da lahko izvajalec medicine dela lahko po predhodni pisni privolitvi delavca od osebnega zdravnika delavca pridobi oziroma vpogleda podatke o zdravstvenem stanju delavca, o njegovem zdravljenju in rehabilitaciji. Izvajalec zdravstvene dejavnosti, v okviru katerega deluje osebni zdravnik in ki razpolaga z zdravstveno dokumentacijo pacienta, je upravljavec osebnih podatkov pacienta (zdravstveni karton) in je kot tak odgovoren poskrbeti za njihovo zavarovanje. Podatki o zdravstvenem stanju so posebne vrste osebni podatki, za katere se zahteva višja zaščita. Predlagamo, da pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oz. osebnem zdravniku povprašate o možnosti oddaje elektronsko podpisanega (kvalificiran digitalni podpis) zaprosila za posredovanje zdravstvenega kartona izvajalcu medicine dela, prometa in športa. Pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA je brezplačna. Kvalificirano potrdilo za elektronski podpis pa vsebujejo tudi osebne izkaznice, izdane od dne 28. 3. 2022 dalje. Pri odgovoru na naš dopis se prosimo sklicujte na številko tega dopisa.