Oddajte pobudo

Ukinitev overjanja digitalno podpisanih dokumentov

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MDP, MJU
  • 20. 10. 2023Pobuda objavljena
  • 20. 10. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 27. 10. 2023Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da se ukine nepotrebno fizično, papirno, drago overjanje na UE, sodišču ali notarju za dokumente, ki so podpisani z digitalnim potrdilom. Digitalno podpisan dokument je zaščiten pred potvarjanjem bolje kot papirnati, kjer je potrebno verodostojnost zopet ročno preverjati v bazi. Eden izmed takšnih administrativno obremenjujočih overjanj je tudi primer overjanja izbrisnega dovoljenja za parcele. Pozdrav!

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za javno upravo: :

Zahvaljujemo se za podano pobudo, pri čemer na kratko pojasnjujemo, da smo z vidika odprave administrativnih ovir v preteklosti že izvajali aktivnosti razbremenjevanja pri overitvah uradnih dokumentov, bodisi, da smo ugotovili, da overjanje sploh ni potrebno in se je posledično ukinilo, bodisi, da se je omogočilo po izbiri stranke tudi overjanje na Upravnih enotah in ne samo pri notarjih. Ob tem še pojasnjujemo, da na ministrstvu ob medresorskem usklajevanju predpisov pazimo tudi na to, da se ob določanju obveze overjanja v predpisih predlagatelji opredeljujejo, zakaj je v določenih situacijah overjanje sploh potrebno.

Predlog podpiramo, vendar ga moramo preučiti in uskladiti še z ostalimi resorji in v kolikor bo sprejemljiv bomo pripravili ukrep za njegovo realizacijo.