Oddajte pobudo

RAZLOG ZADRŽANOSTI - Neskladnost razloga med bolniškim listom in odločbo ZZZS

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ, ZZZS
  • 05. 02. 2024Pobuda objavljena
  • 05. 02. 2024Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Spoštovani, Pri našem delu se večkrat srečujemo s težavo, da prejeti bolniški list za delavca, ki je izdan s strani osebnega zdravnika, za zadržanost na podlagi obstoječe odločbe ZZZS, nima opredeljenega ustreznega razloga zadržanosti. Predvsem v smislu, da le-ta ni skladen z veljavno odločbo ZZZS, ki je podlaga za izdajo bolniškega lista. Predlagamo, da se vzpostavi sistem kontrole pri izdaji bolniških listov na podlagi odločb ZZZS pri osebnih zdravnikih, v smislu opredelitve ustreznega razloga zadržanosti. Prav tako se pojavljajo odstopanja pri definiranih datumih zadržanosti. Ureditev področja bi zmanjšala število zavrnjenih zahtevkov za refundacije oz. potrebnih popravkov na tem področju. Tako za delodajalce kot ZZZS. Za proučitev pobude se vam že v naprej zahvaljujem. 

Odgovor še ni na voljo