Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 21. 11. 2011

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Poenostavitev pogodbe o zaposlitvi in ppobuda za zajezitev sive ekonomije

Poenostaviti pogodbe o zaposlitvi, namesto zaposlitve za nedoločen čas uvesti 10 letne pogodbe, namesto pogodb za določen čas( 6 mesecev ) uvesti 3 letne pogodbe. Uvesti za vse vrste pogodb tudi možnost sklenitve za določeno število ur...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 11. 2011

Področje: Okolje in prostor

Usposabljanje serviserjev

Kot samostojni podjetnik, ki se ukvarjam z avtomehaničnimi storitvami, izražam pomisleke o ureditvi, po kateri moram opraviti obvezno usposabljanje in nato še izpit, če želim v svoji delavnici strankam zagotoviti storitve polnjenja...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 11. 2011

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V postopku pridobivanja pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je potrebno izvedensko mnenje o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti in ustreznosti drugega delovnega, ki jih dajejo izvedenski organi...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 11. 2011

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sprememba ZDR

Na podlagi rednih delovnih izkušenj in delovne prakse ugotavljam, da obstaja administrativna ovira v primeru objave prostega delovnega mesta. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 1. odstavku 23. člena navaja, da mora delodajalec, ki...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 11. 2011

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Ukinitev gotovinskega poslovanja

POBIRANJE DAVKOV1.) Ukiniti je potrebno gotovinsko poslovanje in gotovino kot tako.Vsa medsebojna plačila pravnih in fizičnih oseb bi bilo potrebno vršiti samo preko TRR - bank ne glede na znesek, pri čemer je potrbno ukiniti ali močno znižati...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 11. 2011

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Kako zaposlovati delavce in zmanjšati nezaposlenost

VARIANTA 1:1.) Vsem prijavljenim delavcem na zavodu za zaposlovanje je potrebno odpreti s.p., lahko pa bi odprli s.p. celo za vse polnoletne osebe v SLO. 2.) Vsak delavec s svojim s.p. lahko dela prosto po izbiri pri kateremkoli delodajalcu po...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 11. 2011

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Otroški dodatek

Pri otroškem dodatku gre za nepotrebne administrativne ovire, s katerimi se srečajo vsi, ki imajo otroke. Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega člana ne presega...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 11. 2011

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Avtomatično urejanje zdravstvenega zavarovanja za študente

Predlog, da se ob vpisu na fakulteto/srednjo šolo avtomatično uredi zdravstveno zavarovanje.

Preberite več