Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 16. 04. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Ukinitev fizičnega pošiljanja dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi

Predlagam, da se ukine fizično pošiljanje dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi. Zaposlen sem v lokalni samoupravi prej sem bil v državni upravi (pa sem opažal enako). Dnevno napišem vsaj 2 (včasih pa tudi 20) dopisov, ki jih...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 04. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlog za poenotenje elektronskega podpisovanja

PozdravljeniPoenotenje digitalno podpisovanje na vseh drzavnih straneh!

Preberite več

Datum oddaje: 12. 04. 2012

Področje: Okolje in prostor

Sprememba Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja

Predlagam, da se pri presojah vplivov na okolje ukine tako imenovani Dodatek v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, saj se v praksi prepisuje podatke iz plana in zakonov,...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 03. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Obrazec za elektronsko oddajanje vloge po ZUPJS

Predlog za odpravo administrativne ovireSem starš dveh šolajočih se otrok. Eden otrok obiskuje osnovno šolo, medtem ko drugi srednjo šolo. Na Centru za socialno delo sem za oba otroka zaprosil za otroški dodatek, prav tako za oba otroka za...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 03. 2012

Področje: Promet

Predlog poenostavitve administrativne ovire v zvezi z menjavo vozniškega dovoljenja

Predlog za poenostavitev administrativne ovire – vozniško dovoljenjeOb menjavi osebne izkaznice na upravni enoti, so mi v ta namen prevzeli digitalno fotografijo (tako imenovani e-fotograf). Enakega postopka sem bil deležen tudi pri menjavi...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 03. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNVP

Priprava predpisov

Spoštovani, čeprav nimam konkretnega predloga rešitve za konkreten problem, bi rada vašo pozornost usmerila na sledeče: najbrž vsi gledate televizijo in predlagala bi, da pogledate oddajo gospoda Slaka, Pogledi Slovenije, z dne 8.3.2012. Tudi...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 03. 2012

Področje: Okolje in prostor

Pobuda za spremembo 12. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele

12. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele(obveznost revizije)(1) Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je, poleg v primerih, navedenih v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 02. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Poenostavitve na področju poročanja o plačah

Predlagam odpravo administrativnih ovir pri poročanju podatkov o plačah. Trenutno se podatke o plačah pošilja ločeno po različnih inštitucijah (DURS, AJPES, ZPIZ,..) ter na različnih obrazcih, kar je z vidika poročevalca neracionalno in...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 01. 2012

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Zavarovanja družinskih članov

Pozdravljeni!Pri svojih 23-ih letih sem se poročila. Imela sem status redne študentke. Pri urejanju obveznega zdravstvenega zavarovanja sem se morala odjaviti od staršev in prijaviti pri možu (ki je delal preko avtorske pogodbe). Nujno sem...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 01. 2012

Področje: Visoko šolstvo

Ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente

POBUDA za ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje izolacijske upornosti, impedance zanke, ozemljitvene upornosti povezav in povezav za izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti (U.L....

Preberite več