Oddajte pobudo

Ukinitev fizičnega pošiljanja dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 16. 04. 2012Pobuda objavljena
  • 16. 04. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 11. 10. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da se ukine fizično pošiljanje dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi. Zaposlen sem v lokalni samoupravi prej sem bil v državni upravi (pa sem opažal enako). Dnevno napišem vsaj 2 (včasih pa tudi 20) dopisov, ki jih skuvertiram in pošljem drugemu državnemu organu (policiji, sodišču, upravni enoti, Ajpes, DURS, CURS, inšpekcije,…) Ker gre za večinoma pomembne dokumente, jih pošiljam priporočeno ali celo z ZUP kuverto. Vsi ti organi mi potem na moje dopise odgovarjajo na enak način. Vse to pisanje pa bi lahko potovalo v elektronski obliki po e-mailu, saj ga že vsi imamo. Zadeva je varna enako kot po pošti (računalničarji se sicer ne bodo strinjali, vendar je v obeh primerih do podatkov oz. poslanih dokumentov mogoče priti le s kaznivim dejanjem). Samo jaz bi pri svojem delu samo na kuvertah in poštnini letno prihranil vsaj 2.000 evrov, podoben znesek bi prihranili organi, ki poslujejo z menoj, da ne govorimo, da se prihrani tudi čas poslovanja, papir, tiskalniki,…

Odgovor pristojnega organa

Državna uprava med seboj že več let posluje komunicira elektronsko oziroma po elektronski poti. Izjema so dokumenti, ki zaradi različnih razlogov niso v elektronski obliki, vendar je njihov delež zanemarljiv. Kljub temu, da to ni predpisano, ne vidimo nobenih zadržkov, da na tak način ne bi poslovali tudi drugi organi (npr. občine), vendar mora o tem sprejeti odločitev vsak predstojnik organa. Normativno je pomembno, da (gl. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu) so elektronski dokumenti enakovredni fizičnim oziroma da jim zaradi elektronske oblike ni mogoče odreči veljavnosti, ob tem da je pri zagotavljanju pristnosti treba upoštevati posebnosti, ki veljajo za elektronsko podpisovanje.

Državna uprava po elektronski poti največkrat posluje tudi z uporabniki njenih storitev. Če se slednji, npr. z vprašanjem, obrnejo na ministrstvo, se odgovor zanesljivo vrne na enak način. Navedeno velja za običajno poslovanje, v upravnih postopkih pa se največkrat komunikacija opravlja po fizični poti, saj elektronske storitve še ne omogočajo ustreznega varovanja zasebnih kot tudi javnih interesov, ob tem da tudi stranke praviloma niso zainteresirane za tovrstno poslovanje ali pa nimajo tehničnih možnosti, saj formalno poslovanje zahteva vsaj kvalificirana digitalna potrdila in odprtje t.i varnih elektronskih predalov.