Oddajte pobudo

Predlog za poenotenje elektronskega podpisovanja

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 16. 04. 2012Pobuda objavljena
  • 16. 04. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 03. 10. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni

Poenotenje digitalno podpisovanje na vseh drzavnih straneh!

Odgovor pristojnega organa

Organiziranost institucij javne uprave je v preteklosti omogočala razvoj posameznih elektronskih storitev v okviru posameznih institucij, kar je resnično privedlo do raznolikih rešitev.
Zaradi nižanja stroškov, prijaznejših storitev za uporabnike in tudi zaradi vse večje potrebe tudi po razvoju bolj povezljivih e-storitev si Ministrstvo za pravosodje in javno upravo prizadeva k skupnim pristopom k razvoju teh storitev, vključno s poenotenjem e-podpisovanja. To predstavlja tudi enega izmed pomembnih ciljev v strateških dokumentih za razvoj e-poslovanja, pripravlja pa se tudi nova strategija učinkovite državne informatike, ki bo temu poenotenju dala še večji poudarek. V okviru le-te se bo proučila možnost, da država zagotovi odprto-kodno podpisno komponento, ki bo podpirala vse glavne brskalnike. Vzpostavljen je tudi portal NIO (Nacionalni interoperabilnostni okvir), kjer se objavljajo vsi pomembni dokumenti in tehnične rešitve posameznih storitev e-uprave, kar nosilcem storitev iz različnih resorjev v javni upravi nudi še več možnosti za uporabo skupnih rešitev.Glede poenotenja e-podpisovanja smo si v preteklosti že prizadevali. Pred leti je bila  namreč nabavljena enotna licenca za podpisno programsko opremo, ki je na voljo za vse ponudnike e-storitev v javnem sektorju. Širšo uveljavitev v praksi pa so oteževale že vzpostavljene e-storitve s svojimi rešitvami za e-podpisovanje ter težave nameščanja, uporabe in vzdrževanja podpisne komponente. S tovrstnimi težavami se soočajo tudi v drugih državah. Zato se vse bolj razmišlja o alternativnih možnostih, pri katerih bi se na strani odjemalca (brskalnika) izvedla zgolj avtentikacija uporabnika, sam e-podpis pa bi se generiral na centralnem sistemu. Rešitev je  zaenkrat še na nivoju koncepta, tako da je do dejanske izvedbe kar precej daleč, bi pa prinesla vrsto prednosti, med drugim poenostavitev za uporabnika in seveda tudi poenotenje.