Oddajte pobudo

Posredovanje prošenj za podaljšanje rokov ali preložitev narokov po e-pošti

Področje: Pravosodje
  • 06. 01. 2012Pobuda objavljena
  • 06. 01. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 12. 07. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da Ministrstvo za pravosodje pri Vrhovnem sodišču RS izposluje načelno mnenje, s katerim je odvetnikom dopustno predlagati podaljšanje rokov ali preložitve narokov po običajni e-pošti, s katero smo registrirani pri Odvetniški zbornici.

Za navedena opravila ni potrebe, da se prenašajo po običajni ali celo priporočeni pošti, elektronski faksi pa po nepotrebnem obremenjujejo okolje, njihov prejem pa je težje potrjevati.

Odgovor pristojnega organa

Vrhovno sodišče RS je dne 17.5.2012 posredovalo svoje stališče o primernosti in možnostih realizacije predloga, ki bi odvetnikom, ki so registrirani pri Odvetniški zbornici Slovenije, omogočal posredovanje prošenj za podaljšanje rokov ali preložitev narokov po e-pošti. Po proučitvi njihovega stališča smo ugotovili, da se sodišče ni opredelilo do vseh izpostavljenih vprašanj, zato smo jih zaprosili še za podajo mnenje glede vprašanja, ali imajo sodišča zagotovljen uradni naslov, na katerega bi odvetniki te vloge lahko naslovili. Na ta del smo odgovor prejeli 5.7.2012, saj so bile v vmesnem času glede tega vprašanja poslane poizvedbe na posamezna sodišča.

Iz obeh odgovorov Vrhovnega sodišča RS je moč zaključiti, da večina sodišč načeloma ne nasprotuje, da bi odvetniki imeli možnost tovrstne vloge pošiljati preko elektronske pošte. V nekaterih primerih odvetniki na podlagi dogovora s sodniki že sedaj pošiljajo tovrstne vloge tudi na elektronske naslove sodnikov samih. Nekatera sodišča so izpostavila tudi organizacijske probleme in sicer, ko odvetniki tik pred razpisanimi naroki oziroma poteki rokov pošiljajo prošnje za njihovo podaljšanje. V takšnih primerih namreč sodišča ne morejo vedno zagotoviti pravočasnega vročanja po elektronski pošti poslanih vlog sodnikom.

Vrhovno sodišče RS zaključno ocenjuje, da bo šele nadgradnja sistema pošiljanja vlog po e-pošti lahko delno rešila to vprašanje. Dokončna rešitev pa bo možna šele z celovito vzpostavitvijo elektronskega spisa v vseh sodnih postopkih. V tej smeri bodo na Vrhovnem sodišču tudi načrtovali in izvajali nadgradnjo sprejemanja odvetniških vlog.  Ker obstoječi sistem za sedaj še ne zagotavlja učinkovitega in varnega pošiljanja tovrstnih vlog s strani odvetnikov sodiščem za vsa sodišča in postopke enotno, menimo, da je v smeri zaključnih ugotovitev Vrhovnega sodišča RS, najprimernejši odgovor predlagatelju.