Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 30. 08. 2012

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Čakalni čas za pridobitev zdravniškega recepta

Naročilo zdravniškega recepta - (postopek v zdravstvenem domu Koper)telefonsko naročimo zdravniški recept za žal potrebna zdravila, zdravstveno osebje nam sporoči kdaj bo pripravljen. Vse lepo in prav.Problem se pojavi, ko gremo "dvignit"...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 08. 2012

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MNZ

Registracija sprememb temeljnega akta društva

V primeru sprememb temeljnega akta društva (20. člen ZDru-1) mora društvo zahtevi priložiti tudi izvod sprememb temeljnega akta ali izvod prečiščenega besedila temeljnega akta. V kolikor se upravna enota (UE) na koncu postopka ne strinja s...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 08. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Racionalizacija pri zbiranju podatkov

Vladi predlagam, da ob iskanju možnosti racionalizacij v posameznih resorjih tudi sistematično preveri smiselnost in nujnost postopkov, ki se izvajajo znotraj ali na zahtevo posameznih ministerstev ter koristnost postopkov in zbranih podatkov za...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 08. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Predlog za ukinitev CSD in ZPIZ

Predlagam ukinitev CSD-jev in Zavodov za zaposlovanje, ker predstavljata glede na ne-učinkovitost in nevestnost pri delu samo nepotrebni strošek. Takih ustanov, ki˝hodijo na kavice˝ in se izgovarjajo na slabe informacijske sisteme ne...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 08. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Izdaja odločbe o odmeri davka od prodaje nepremičnine

Predlagam, da se davek od prodaje nepremičnine odmeri takoj, in ne v 30 dneh, saj bi v proračun bil davčni priliv takojšen. To je bilo že v praksi. Uslužbenci bi to zmogli z nekoliko večjim delovnim elanom.

Preberite več

Datum oddaje: 06. 08. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Blagajne na upravnih enotah

Spoštovani! V javni upravi, predvsem pa na (nekaterih) upravnih enotah se spopadamo s pomanjkanjem uslužbencev, zato menim, da je potrebno razmišljati o racionalizaciji poslovanja in odpravi nepotrebnih opravil. Pred kratkim se mi je porodila...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 07. 2012

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlog za spremembo Zakona o motornih vozilih

Prodali smo motorno kolo, ki je bilo pred leti odjavljeno iz prometa. Pri prepisu le-tega na pooblaščeni organizaciji je bil prodajalcu zaračunan strošek odjave vozila v znesku 11,80 eur, čeprav je bilo motorno kolo že odjavljeno iz prometa in...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Izplačilo plač na DURS

Vse plače v RS naj prevzame v izračun, obdelavo in izplačevanje DURS. Pomislite, koliko neprijetnosti bi tako odpadlo- za vse, delodajalce in delojemalce.

Preberite več

Datum oddaje: 21. 05. 2012

Področje: Delovno pravno

Variabilni del plač in vodstveni kader

Delam v javni upravi pet let, pred tem sem delala v gospodarstvu in lahko povem, da je razlika med delom ljudi v enem in drugem sektorju velika, kajti v javni upravi vodstveni kader enostavno nima vzvodov, da od zaposlenih, ki ne delajo ali delajo...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 05. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Predlog za spremembo UUP

Zadeva: Predlog za spremembo uredbe o upravnem poslovanju – odprava administrativnih ovir Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009,...

Preberite več