Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 02. 10. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlog spremembe in dopolnitve določb 66. in 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku

Predlagam spremembo in dopolnitev določb 66. in 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se nanašata na obvezne priloge in na vračanje le teh v primeru zavrženja vloge.   Predlog za spremembo določb zakona o splošnem upravnem...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 09. 2012

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS

Pridobitev obrazca E101

Kot s.p. delam v tujini in me moti otežen postopek pridobivanja E 101 obrazcev, ki jih delavci potrebujejo za delo v tujini, ker če na novo zaposlim delavca in mu prejšnji delodajalec ni plačeval prispevkov v zdravstveno zavarovanje ali pa si...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 09. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlogi za odpravo administrativnih ovir s strani javnih uslužbencev

Ocenjujem, da bi dobre predloge za odpravo administrativnih ovir in prijaznejši odnos do strank lahko posredovali tudi javni uslužbenci, ki neposredno izvajajo predpise. Zakaj? Zato, ker bolje poznajo zakonodajo, ki so jo dolžni izvajati in...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 09. 2012

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Predlog za spremembo ZGO

Zaradi vztrajanja ARSO, da tudi po noveli ZGO ne upošteva z molkom pridobljenega soglasja, podajam predlog za dopolnitev posameznih določb zakona o graditvi objektov, ki se nanašajo na projektne pogoje in soglasja.   PREDLOG ZA NOVO SPREMEMBO...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 09. 2012

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MNVP, MNZ

Predlog za spremembo ZSUP

Po uveljavitvi novele ZGO dne 28.07.2012 je ostalo odprto vprašanje soglasij, ki jih je treba priložiti vlogi, kadar tako določa zakon ali podzakonski predpis. Zato bi bilo treba spremeniti tudi določbo 2. odstavka 66. člena zakona o splošnem...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 09. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Predlog za reorganizacijo CDS-jev

Glede pobude o ukinitvi oz. reorganizaciji Centrov za socialno delo in Zavodov za zaposlovanje naj povem, da se povsem strinjam s to pobudo, še tembolj zato, ker sem imel priložnost prebrati tudi vaš -sicer pričakovano suhoparen in birokratski-...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 08. 2012

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Čakalni čas za pridobitev zdravniškega recepta

Naročilo zdravniškega recepta - (postopek v zdravstvenem domu Koper)telefonsko naročimo zdravniški recept za žal potrebna zdravila, zdravstveno osebje nam sporoči kdaj bo pripravljen. Vse lepo in prav.Problem se pojavi, ko gremo "dvignit"...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 08. 2012

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MNZ

Registracija sprememb temeljnega akta društva

V primeru sprememb temeljnega akta društva (20. člen ZDru-1) mora društvo zahtevi priložiti tudi izvod sprememb temeljnega akta ali izvod prečiščenega besedila temeljnega akta. V kolikor se upravna enota (UE) na koncu postopka ne strinja s...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 08. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Racionalizacija pri zbiranju podatkov

Vladi predlagam, da ob iskanju možnosti racionalizacij v posameznih resorjih tudi sistematično preveri smiselnost in nujnost postopkov, ki se izvajajo znotraj ali na zahtevo posameznih ministerstev ter koristnost postopkov in zbranih podatkov za...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 08. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Predlog za ukinitev CSD in ZPIZ

Predlagam ukinitev CSD-jev in Zavodov za zaposlovanje, ker predstavljata glede na ne-učinkovitost in nevestnost pri delu samo nepotrebni strošek. Takih ustanov, ki˝hodijo na kavice˝ in se izgovarjajo na slabe informacijske sisteme ne...

Preberite več