Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 27. 01. 2012

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Zavarovanja družinskih članov

Pozdravljeni!Pri svojih 23-ih letih sem se poročila. Imela sem status redne študentke. Pri urejanju obveznega zdravstvenega zavarovanja sem se morala odjaviti od staršev in prijaviti pri možu (ki je delal preko avtorske pogodbe). Nujno sem...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 01. 2012

Področje: Visoko šolstvo

Ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente

POBUDA za ukinitev Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje izolacijske upornosti, impedance zanke, ozemljitvene upornosti povezav in povezav za izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti (U.L....

Preberite več

Datum oddaje: 19. 01. 2012

Področje: Okolje in prostor

Zaračunavanje obrazca s strani EKO sklada

Spoštovani!Kot državljanki mi je povsem nerazumljivo zakaj nam Eko sklad na podlagi nekakšnega njihovega internega Tarifnega pravilnika, zaračunava podjetnikom 60 evrov za obrazec za pridobitev kredita z razpisno dokumentacijo. V dobi zelo...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 01. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Pobuda se nanaša na datum 12. 12. 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 101/2011, objavljeni Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.Predlagam odpravo nedavno uzakonjenih omejitev pri...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2011

Področje: Pravosodje

Posredovanje prošenj za podaljšanje rokov ali preložitev narokov po e-pošti

Predlagam, da Ministrstvo za pravosodje pri Vrhovnem sodišču RS izposluje načelno mnenje, s katerim je odvetnikom dopustno predlagati podaljšanje rokov ali preložitve narokov po običajni e-pošti, s katero smo registrirani pri Odvetniški...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 12. 2011

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva

Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva, gostinskih lokalov, trgovin do sto kvadratov itd. z izdajo in nakupom licenc v naprej za dobo najmanj 3 mesecev oziroma 6 mesecev s 5 % popustom ali za dobo 12 mesecev z 10 % popustom....

Preberite več

Datum oddaje: 15. 12. 2011

Področje: Javna uprava

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis referenduma

1. pobuda uporabnika: Zbiranje podpisov za referendumsko zahtevo brez vmešavanja Upravnih enot Protiustavno je, da izvršilna veja oblasti nadzoruje in vpliva na potek zbiranja 40.000 podpisov preko Upravnih enot, saj gre pri referendumu v...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 12. 2011

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

e-poslovanje državne/javne uprave

Več se naj uporablja oz. pošilja uradnih dokumentov po e-mailu. Tako se bo prihranilo na poštnini, izdajatelj pa si naj le tega poslanega odloži ali ga ima v e-obliki! Jaz kot povpraševalec po dokumentu, pa si le tega natisnem!

Preberite več

Datum oddaje: 07. 12. 2011

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Ukinitev negotovinskega poslovanja bank

Ukiniti negotovinsko poslovanje preko bank. Banke pobirajo previsoke provizije za poslovanje med pravnimi in med fizičnimi osebami, po drugi strani pa dajejo neugodne kredite in kvarno vplivajo na gospodarstvo s povzrocanjem financnih kriz. Po...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 11. 2011

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Poenostavitev pogodbe o zaposlitvi in ppobuda za zajezitev sive ekonomije

Poenostaviti pogodbe o zaposlitvi, namesto zaposlitve za nedoločen čas uvesti 10 letne pogodbe, namesto pogodb za določen čas( 6 mesecev ) uvesti 3 letne pogodbe. Uvesti za vse vrste pogodb tudi možnost sklenitve za določeno število ur...

Preberite več