Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 08. 09. 2017

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlog spremembe Zakona o motornih vozilih

Pozdravljeni, predlagam spremembo Zakona o motornih vozilih, ki je neživljenjski za lastnike vozil, ki hkrati nimajo vozniškega izpita, saj avtomobila sploh ne morejo registrirati. Za nas lastnike vozil, ki iz različnih razlogov nimamo...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2017

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MIZS

Prilaganje dokazil k vlogi za državno štipendijo

Glede na računalniško povezljivost in izmenjavo podatkov med državnimi organi, me zanima, zakaj je še vedno potrebno k vlogi za državno štipendijo na CSD priložiti kopijo letnega spričevala dijaka. Lep pozdrav

Preberite več

Datum oddaje: 31. 08. 2017

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP

Izenačitev zahtev za mikrobiološko varnost

Predlagam izenačenje zahtev za mikrobiološko varnost pri svežem perutninskem mesu in svežih perutninskih pripravkih v točki 1.5 in 1.28 Uredbe 2073/2005 in 1086/2011, z ozirom na prisotnost Salmonele spp.

Preberite več

Datum oddaje: 23. 08. 2017

Pristojni organi: MF, MGRT

Plačilo carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine

Spoštovani! Spregovoril bi rad o Carinski pošti in Pošti Slovenije in postopku ob plačilu carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine. Hvalevredno možnost urejanja postopka s pomočjo elektronske pošte pokvari dejstvo, da je možno...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 08. 2017

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

On-line dostop do potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih izdajajo občine

Pooblaščenim osebam (notarjem) naj se omogoči on-line dostop do potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih izdajajo občine. V procesu prodaje ali nakupa zemljišča je potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga izdajajo...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 07. 2017

Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ

Kontaktna oseba o zaposlovanju tujcev iz tretjih držav in odhodu delavcev v tujino

Na fizičnih točkah VEM se pojavlja vse več vprašanj na temo zaposlovanja tujcev iz tretjih držav ter odhoda delavcev v tujino. Ker so včasih vprašanja dokaj zapletena bi bilo dobro, da bi se določilo konkretno kontaktno osebo, ki bi jo...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 07. 2017

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: ZZZS

Zdravstvena številka zavarovanca

Smo transportno podjejte, ki je pri opravljanju naše dejavnosti zaznalo administrativno oviro. Namreč, ko v obvezno zavarovanje prijavimo novo osebo (zavarovanca), potem preko tega sistema tudi prevzamemo sklep o prijavi v obvezno socialno...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 06. 2017

Kategorija: Finance

Pristojni organi: SPIRIT, MF, MGRT

Pomoč de minimis

Na VEM točki pogosto podjetniki in podjetja povprašujejo o tem, kako ugotovijo dejansko stanje pomoči de minimis v last organizaciji ali v povezanih podjetjih.Zbiranje teh informacij predstavlja predvsem za povezana podjetja veliko težavo, saj...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 06. 2017

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Podaljšanje delovnega dovoljenja

Ko želim podaljšati delovno dovoljenje za zaposlenega imam problem na UE, saj sprejemajo vloge za podaljšanje šele 1 mesec pred iztekom, v praksi pa se mi je že dvakrat (!) – tolikokrat kot sem to tudi potreboval, zgodilo, da je bil postopek...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 06. 2017

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MZ, ZZZS

Poenostavitev postopkov zavarovanj preko e-Vem v primeru, da s.p. uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka po Zakonu o starševskem varstvu

Trenutno stanje: Postopek poteka tako, da se s.p. najprej prijavi v zavarovanje s polnim delovnim časom in nato zaprosi Center za socialno delo (CSD) za pridobitev pravice iz naslova starševskega varstva (za skrajšani delovni čas). Po pridobitvi...

Preberite več