Oddajte pobudo

Opravljanje direktorske funkcije s strani upokojencev

Pristojni organi: MGTŠ
  • 22. 02. 2023Pobuda objavljena
  • 22. 02. 2023Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Spoštovani, po trenutno veljavni zakonski ureditvi, osebe v pokoju ne smejo več opravljati direktorske funkcije, lahko pa ostanejo prokuristi in/ali družbeniki v družbi z omejeno odgovornostjo. Dana omejitev prekomerno posega v položaj oseb, ki so družbeniki v enoosebnih d.o.o. in so hkrati opravljali funkcijo direktorja. Slednje so namreč prisiljene imenovati drugo osebo za direktorja, če želijo da družba še naprej funkcionira ali pa slednjo likvidirajo. Določitev druge osebe je seveda tvegana odločitev zaradi katere bodo mnogi raje ustavili poslovanje ter sprožili prostovoljno likvidacijo družbe. Poleg tega se danemu segmentu upokojencem onemogoča, da bi ti nadaljevali z opravljanjem direktorske pozicije v lastni družbi in si tako zagotavljali tudi denarne prejemke iz tega naslova. Skratka, predlagam, da se prek zakonskih osnov (npr. ZGD-1, ki je v postopku noveliranja), odpravi dano omejitev in tako omogoči nadaljevanje opravljanja direktorske funkcije upokojencem. Prosim vas za čimprejšnje ukrepanje. Hvala.

Odgovor še ni na voljo