Oddajte pobudo

Podpis izjave z digitalnim potrdilom

Področje: Visoko šolstvo
Pristojni organi: MDP, MVZI
  • 09. 02. 2023Pobuda objavljena
  • 09. 02. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 27. 02. 2023Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani! V tem tednu se je sestra vselila v Študentski dom Ljubljana. Ob vselitvi je med drugim potrebno predložiti overjeno izjavo o prevzemu dolga, v primeru neplačevanja obveznosti. Podpisana izjava z veljavnim digitalnim potrdilom (Sigen-ca) ni dovolj. Namesto 2 minut, ki mi jih vzame izpolnitev izjave in podpis s Sigen-co, moram čakati na uradne ure Upravne enote, natisniti izjavo, se odpeljati z avtomobilom in po vsej verjetnosti čakati kar nekaj časa v vrsti, da bo nekdo osebno pogledal moj dokument in potrdil, da sem to res jaz in da bo izjava veljavna. Glede na to, da se z digitalnimi potrdili podpisuje pogodbe, oddaja javna naročila in še kaj, se mi zdi, da bi tudi ta izjava o poroštvu šla skozi. Za visokošolsko središče v Ljubljani je na spletnem portalu eVŠ evidentiranih 3.908 prošenj za sprejem za študijsko leto 2022/2023 na dan 7. 2. 2023. Torej več kot 3.000 oseb se vsako leto ukvarja z isto birokratsko težavo, ki bi vsaj polovici teh lahko bila rešena s tem, da Zavod Študentski dom Ljubljana spremeni dolgoletno pravilo in omogoči podpis izjave poroka z digitalnim potrdilom. Po matriki "učinek-trud", je to ena od najlažjih stvari za implementirati in verjamem, da bi za marsikoga imela tudi velik učinek. V upanju na hitro in pozitivno razrešitev pobude, vas lepo pozdravljam. 

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Dosedanja in dolgoletna praksa ŠDL je, da za zavarovanje plačil stanovalcev pridobi izjavo poroka, ki mora biti podpisana s strani delodajalca in poroka, podpis slednjega mora biti overjen. Overitev podpisa je potrebna zaradi preprečitev zlorab in zagotavljanja zadostnih pogojev za izvedbo morebitne izterjave dolga. ŠDL postopoma, skladno s planom in razpoložljivimi viri uvaja digitalne spremembe v zavodu in reorganizacija izjave poroka še ni prišla na vrsto.

Po prvi preučitvi podanega predloga na ŠDL ugotavljajo, da je podpis z digitalnim potrdilom ekvivalenten fizičnemu podpisu poroka, ne nadomešča pa overitve podpisa. Preverili so možnost elektronske overitve elektronskega podpisa pri notarju, pri čemer so dobili informacijo, da v tem trenutku, kljub zakonski podlagi, še niso zagotovljeni postopkovni in tehnični pogoji za elektronske overitve. Za uveljavitev digitalnih sprememb morajo pripraviti ustrezne pravne in tehnične podlage, česar pa ne morejo zagotoviti takoj, saj mora biti rešitev pravno pravilna ter integrirana v sistem ŠDL. Potrebno je namreč zagotoviti varno pošiljanje elektronskih izvirnikov dokumentov, programsko preverjanje digitalnih potrdil, hrambo za elektronske dokumente, ter za vse skupaj predhodno pripraviti ustrezno pravno podlago. Digitalno potrdilo poroka, ne zadošča, saj mora predhodno digitalno dokument podpisati/potrditi tudi delodajalec.

Zato v tem trenutku še naprošajo stanovalce, da izjave poroka ustrezno opremijo na način, kot je v veljavi sedaj. ŠDL pa se bo nemudoma lotil urejanja in prilagajanja postopka pridobivanja veljavnih poroštvenih izjav, ki bodo skladne z današnjimi tehnološkimi trendi, pravnimi podlagami in možnostmi.