Oddajte pobudo

RTV Slovenija ne sprejema kvalificiranih digitalnih potrdil

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MDP, MK
  • 27. 02. 2023Pobuda objavljena
  • 27. 02. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 03. 2023Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni. Pri oddaji obrazca za odjavo TV sprejemnika, sem izbral možnost overjenega podpisa. Obrazec sem podpisal s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim s strani izdajatelja SIGEN-CA, vendar mi je bil zavrnjen s strani naročniške službe, z razlogom da manjka overjen podpis. V Zakonu o RTV piše, da je potreben overjen podpis uporabnika s strani notarja ali upravne enote. Glede na to, da je za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila potrebna osebna overitev uporabnika na upravni enoti, smatram da digitalni podpis zadošča kriteriju overjenosti. Če temu ni tako, potem je RTV Slovenija ena redkih, če ne celo edina javna služba, ki ne priznava kvalificiranih digitalnih potrdil. Predlagam da RTV Slovenija začne enačiti podpise s kvalificiranimi digitalnimi potrdili s podpisi, overjenimi na upravnih enotah oziroma notarjih. Oziroma da se spremeni 16. člen Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija, tako da bo v skladu z razvojem informacijske družbe. S spoštovanjem

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za kulturo

V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 4/19; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) je odjava sprejemnika za določen čas mogoča, če zavezanec:

  • bodisi dovoli preverjanje dejanskega stanja posedovanja sprejemnikov
  • bodisi če overi svoj podpis pri notarju ali na upravni enoti.

To pomeni, da (upravna ali notarska) overitev podpisa predstavlja enega od možnih predpisanih in zahtevanih pogojev, ki mora biti izpolnjen za veljavno odjavo sprejemnikov (s čimer se zavezanec v skladu s 14. členom Pravilnika razbremeni plačila RTV-prispevka). Elektronski podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom med te pogoje ne sodi.

Instituta overitve podpisa ne moremo enačiti z elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Z overitvijo podpisa namreč potrdimo njegovo pristnost, in sicer tako, da predlagatelj overitve lastnoročnega podpisa pred uradno osebo podpiše listino ali prizna podpis na listini kot svoj. Pri elektronskem podpisu s kvalificiranim potrdilom pa gre za podpis, ki je v upravnih postopkih zgolj izenačen z lastnoročnim podpisom.

Ker je za pripravo in sprejem morebitnih sprememb Pravilnika pristojen Programski svet RTV Slovenija, predlagamo, da se predlagatelj z zadevno pobudo obrne tudi nanj.