Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 25. 04. 2012

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: SVZ

Sprotno objavljanje prečiščenih uradnih besedil predpisov

Predlagam, da se v enotni spletni zbirki veljavne zakonodaje sproti in redno objavljajo uradna prečiščena besedila zakonov, pravilnikov itd. (npr. po vzoru avstrijskega ris-a). V Ur. l. naj se še naprej objavljajo spremembe, a hkrati naj se...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 04. 2012

Področje: Poslovni SOS

Predlog za spremembo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah

Spoštovani,dajem pobudo, naj se spremeni načrtovani ukrep s področja gospodarstva in sicer v zvezi z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah(ZASP). Plačevanje nadomestil ureja zakon in predlagam naj se sredstva nakazujejo na podračun države...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 04. 2012

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Registracija vlečne kljuke

Na avtomobil mi je pooblaščeno podjetje naknadno vgradilo vlečno kljuko. Pri tem sem dobil od njih papir o tehničnih značilnostih kljuke in jamstvo o pravilni vgradnji.Nato pa sem moral s tem papirjem na 'tehnične preglede', kjer je možakar...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 04. 2012

Področje: Okolje in prostor

Postopki evidentiranja sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavb

Spoštovani,predlagam naj delavci GURS odgovarjajo za svoje delo, na katerem jamčijo s podpisom, pa ta podpis zaenkrat nič ne velja. Predlagam, naj se na vidno mesto javnih služb napišejo napotki kako naj državljan ravna, če meni da je...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 04. 2012

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Izvedba internih natečajev pred javnimi natečaji zaposlitve

Spoštovani,predlagam, da je interni trg dela - interni natečaj obvezen tudi za druge državne organe npr. sodišča (npr. da je možen prehod med ministrstvi in sodiščem) ter da se ti, ki so vanj vključeni tudi le-tega poslužujejo pred javnim...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MJU, MZ

Izpolnjevanje davčne obveznosti

Predlagam, da dobimo račun za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po mailu. Računi ne prihajajo redno, včasih smo v inozemstvu, itd.Prav tako bi si želela prejeti po mailu tudi druge račune, denimo za dohodnino. Način življenja je...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Predlog za spremembo ZDDV

Sprememba 66.a čl. Zddv-1: odprava e-pobotov, oziroma naslednja sprememba:e-poboti bili vezani na DDV obračune: presečni dan zajemanja podatkov zadnji v mesecu; rok za oddajo 30 dni po končanem obračunu.

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Ukinitev fizičnega pošiljanja dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi

Predlagam, da se ukine fizično pošiljanje dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi. Zaposlen sem v lokalni samoupravi prej sem bil v državni upravi (pa sem opažal enako). Dnevno napišem vsaj 2 (včasih pa tudi 20) dopisov, ki jih...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 04. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlog za poenotenje elektronskega podpisovanja

PozdravljeniPoenotenje digitalno podpisovanje na vseh drzavnih straneh!

Preberite več

Datum oddaje: 12. 04. 2012

Področje: Okolje in prostor

Sprememba Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja

Predlagam, da se pri presojah vplivov na okolje ukine tako imenovani Dodatek v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, saj se v praksi prepisuje podatke iz plana in zakonov,...

Preberite več