Oddajte pobudo

Izvedba internih natečajev pred javnimi natečaji zaposlitve

Področje: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
  • 20. 04. 2012Pobuda objavljena
  • 20. 04. 2012Pobuda posredovana v odziv
  • 18. 06. 2012Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,
predlagam, da je interni trg dela - interni natečaj obvezen tudi za druge državne organe npr. sodišča (npr. da je možen prehod med ministrstvi in sodiščem) ter da se ti, ki so vanj vključeni tudi le-tega poslužujejo pred javnim natečajem

Odgovor pristojnega organa

V drugem odstavku 3. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 113/05, 21/06, 131/06, 33/07, 65/08, 69/08 in 69/08, v nadaljevanju ZJU) je določeno, da je delodajalec v državnem organu Republika Slovenija, v upravi lokalne skupnosti pa lokalna skupnost.  Nadalje je v 147. členu ZJU določeno, da se javni uslužbenec v okviru istega delodajalca premesti na drugo delovno mesto zaradi delovnih potreb (brez soglasja) ali s soglasjem oziroma na lastno željo. Premestitev je lahko trajna ali začasna, pri čemer začasna premestitev traja lahko največ dve leti.
Če prostega delovnega mesta v organu ni mogoče zasesti s premestitvijo javnega uslužbenca iz istega organa, se v skladu z drugim odstavkom 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 113/05, 21/06, 131/06, 33/07, 65/08, 69/08 in 69/08, v nadaljevanju ZJU) lahko izvede interni natečaj. Ob upoštevanju določb tretjega in četrtega odstavka omenjenega člena ZJU pa se interni natečaj izvaja tako, da zajame tudi druge državne organe, ki so o tem sklenili posebni dogovor. Postopek izvedbe internega natečaja v organih državne uprave in v pravosodnih organih je v skladu s 57. členom Zakona o javnih uslužbencih podrobneje določen z Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10). Interni natečaj je v takem primeru torej izveden z namenom, da se izbere javnega uslužbenca iz drugega organa, ki bo na prosto delovno mesto premeščen, kandidat, ki je sicer zaposlen v javni upravi, vendar ne v organu, ki je sklenil dogovor o vključitvi v interni trg dela, pa na takem internem natečaju ne more kandidirati. Ažuriran seznam organov z dne 12. 3. 2012, ki so po sporazumu z vlado vključeni v interni trg dela je objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo http://www.mju.gov.si/si/delovna_razmerja_in_stipendiranje/.
Za izvedbo obvezne vključitve vseh drugih državnih organov v postopke izvajanja internih natečajev, kot predlagate v svoji pobudi, pa je potrebna sprememba zakona, ki ureja uslužbenski sistem. Vaš predlog bomo zato v okviru bodoče novele ZJU ponovno proučili ter predlog upoštevali pri pripravi zakonskih rešitev.