Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 04. 12. 2012

Področje: Kmetijstvo

Pristojni organi: MNZ, MOP

Delovanje Sklada KZG RS

Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG RS) je potrebno odvzeti polovico pooblastil saj so že tako preveč v papirologiji in še sami ne vedo kako ven. Obrazložitev: nikjer nisem ugotovil ,da bi bil sklad soglasodajalec, pa vendar je v...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 11. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Izdaja odločbe s strani organov

V času krize podjetja v realnem sektorju pazijo na vsak evro, pa tudi v javnem bi se naj poskušalo nekaj privarčevati. Imam skromen, vendar konkreten predlog. Pred nekaj dnevi smo v našem podjetju od Zavoda za zaposlovanje dobili zavrnjen...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 11. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MNZ

Pobuda glede izpolnjevanja obrazca za obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)

V obrazec DDV-O, ki je bil v uporabi do 31.12.2007, je bilo potrebno v polje 11 obrazca vpisati davčno osnovo od vseh obdavčenih dobav na domačem trgu brez DDV, v polje 12 pa vrednost oproščenih dobav iz naslova izvoza blaga. V skladu z ZDDV-1...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 11. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MNZ

Pobuda glede obračuna davka na dodano vrednost

Pobuda iz gradbenega sektorja. Gre za podjetja, ki so uvrščena pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti in pretežno poslujemo s pravnimi osebami, ki so zavezanci za obračun davka na dodano vrednost. Na podlagi 89. člena...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 11. 2012

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ, ZZZS

Šifra podlage 040

S 1. 1. 2012 je bila ukinjena možnost elektronske prijave na e-Vem za zaposlitev preko obrazcev M-1 in M-2, kot je opisano tukaj: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/9EBF5C43DB2A865AC125794500355EE8#sec10 "Postopek urejanja zavarovanja po...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 11. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Starševsko nadomestilo

V času porodniškega dopusta naj vsem materam teče delovna in pokojninska doba. Absurdno je namreč, da je brezposelna mama najmanj trikrat kaznovana: ima bizarno nadomestilo, ne teče ji pokojninska doba, po izteku porodniške praktično nima...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 11. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Način izračuna starševskega nadomestila

Enotno nadomestilo za čas "porodniškega dopusta" (12 mesecev). Zakaj? Stroški za bivanje doma so enaki tako za revne kot bogate in naj vsaj tukaj pokažemo, da smo socialna država - enake možnosti za vse. Nenazadnje bo vsak mali otrok prispeval...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 11. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MDDSZ

Poročanje osebe na porodniški (varstvo za nego otroka), ki je sicer samozaposlena oseba, naj se ukine -> do sedaj je bilo to potrebno urejati na e-davkih vsak mesec (torej je morala mati že teden dni po porodu oddati obrazec, kjer je nato vsak...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 10. 2012

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu

V skladu s Pravilnikom je obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu za vsakega zaposlenega na vsaki 2 leti. Zahteva je absurdna za vsa podjetja, ki delujejo v intelektualni - storitveni dejavnosti, kjer se pri delu uporabljata le telefon in...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Pobuda za spremembo organizacije državne uprave in normativov, ki veljajo za pravne službe

Uporabniki storitev državne uprave ugotavljamo, da se upravni postopki v nekaterih primerih nedopustno podaljšujejo tudi zaradi samovolje pravnih služb, ki so organizirane v posameznih organih. Sam lahko to dokažem s konkretnimi primeri v...

Preberite več