Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 08. 01. 2013

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Napotitev bolnika na zdravljenje izven kraja prebivanja

POBUDA:   Ko je bolnik napoten na zdravljenje  v bolnišnico izven svojega kraja je  upravičen do povračila stroškov. To pravi zakon -  birokratske republike Slovenije Ampak kako in kdaj? Obračun se dela mesečno in je bolnik upravičen...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2013

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Ukinitev študentskih servisov

Predlagam: 1. Ukinitev študentskih servisov - danes je veliko govora o tem, da smo študentje leni in da študiramo do 28. leta, vpis na fakultete je gromozanski, s tem pa se izgubljajo ogromne količine javnega denarja za šolnine. Delodajalci...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 01. 2013

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Predlog za spremembo inslovenčne zakonodaje

Predlagam, da se sprejme popravek insolvenčne zakonodaje - Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ( ZFPPIPP ) z :   - Odškodninsko odgovornost stečajnega upravitelja, ki je bil razrešen iz...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2012

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MF, ZZZS

Možnost zaposlitve lastnika enoosebne družbe

Predlagam, da se odpravi oz. popravi zakon, ki določa zaposlitev lastnika enoosebne družbe. Danes imajo velike težave tako na DURS kot sami lastniki enoosebnih družb. Zaradi tega imamo lastniki enoosebnih družb višje stroške in kup...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 12. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, Policija

Zakon o osebni izkaznici

Spoštovani, predlagam, da se uveljavi pisno ali elektronsko obveščanje o preteku prihodkov (otroški dodatki in drugi prihodki) in dokumentov (osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, drugo). Papirno bi se lahko zaračunalo npr. s 50 centi...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 12. 2012

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Sprememba Pravilnika o sodnih cenilcih in sodnih izvedencih

Predlagam, da se v Pravilniku o sodnih cenilcih in sodnih izvedencih v 11. in 24. členu črtajo določbe o objavi imenovanj in o razrešitvi sodnih izvedencev in sodnih cenilcev v Uradnem listu RS. To se mi zdi neracionalno zapravljanje našega...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 12. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MNZ

Vloga za znižano plačilo vrtca

Pozdravljeni. Imel bi predlog v zvezi poenostavljene oblike elektronske vloge za znižano plačilo vrtca, katero sem že uporabil in jo posredoval na pristojni CSD. Ideja in sama realizacija se mi zdi zelo dobra, predlagam pa dopolnitev v tem, da...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 12. 2012

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Predlog spremembe ZSUP

Za spremembo določb zakona o splošnem upravnem postopku v delu, ki ureja dolžna ravnanja pritožbenega organa, če prvostopensjki organ ni upošteval stališče pritožbenega organa glede pravilne uporabe predpisov. Predlog za spremembo...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 12. 2012

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlog za spremembo Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok

Spoštovani! V zadnjem času smo prejeli kar nekaj pozivov naših članov, smučarskih društev, ki se nanašajo na določila Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok....

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2012

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja

Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja, ki naj naredijo izpit iz ZUP-a ali zaposlijo tako osebo. Potem lahko zmanjšate število uradnikov na oddelkih za okolje za 75%,...

Preberite več