Oddajte pobudo

Uporaba podatkov, ki so v bazi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Področje: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
  • 21. 10. 2013Pobuda objavljena
  • 21. 10. 2013Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

 

Sem predstavnica podjetja, ki je vložilo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Kot dokazilo za odkup domače surovine smo predložili pogodbe, ki jih imamo podpisane z našimi kmetijskimi zadrugami. Ti podatki za dokazovanje surovin domačega izvora za agencijo niso zadostovali. Zahtevali so pogodbe s kmetijskimi pridelovalci, ki pa jih mi seveda nimamo saj imajo kmetijski pridelovalci podpisane pogodbe z zadrugami. Ker pa ima agencija v svoji bazi vse podatke o kmetijskih pridelovalcih mleka (poročanje zaradi kvot, kjer je opredeljen nosilec dejavnosti s KMG MID številko) predlagamo spremembo zakonodaje tako, da se razpoložljive podatke, ki so v javnih bazah lahko uporablja za različne primere.

Odgovor še ni na voljo