Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 05. 07. 2012

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlog za spremembo Zakona o motornih vozilih

Prodali smo motorno kolo, ki je bilo pred leti odjavljeno iz prometa. Pri prepisu le-tega na pooblaščeni organizaciji je bil prodajalcu zaračunan strošek odjave vozila v znesku 11,80 eur, čeprav je bilo motorno kolo že odjavljeno iz prometa in...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Izplačilo plač na DURS

Vse plače v RS naj prevzame v izračun, obdelavo in izplačevanje DURS. Pomislite, koliko neprijetnosti bi tako odpadlo- za vse, delodajalce in delojemalce.

Preberite več

Datum oddaje: 21. 05. 2012

Področje: Delovno pravno

Variabilni del plač in vodstveni kader

Delam v javni upravi pet let, pred tem sem delala v gospodarstvu in lahko povem, da je razlika med delom ljudi v enem in drugem sektorju velika, kajti v javni upravi vodstveni kader enostavno nima vzvodov, da od zaposlenih, ki ne delajo ali delajo...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 05. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Predlog za spremembo UUP

Zadeva: Predlog za spremembo uredbe o upravnem poslovanju – odprava administrativnih ovir Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009,...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 04. 2012

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: SVZ

Sprotno objavljanje prečiščenih uradnih besedil predpisov

Predlagam, da se v enotni spletni zbirki veljavne zakonodaje sproti in redno objavljajo uradna prečiščena besedila zakonov, pravilnikov itd. (npr. po vzoru avstrijskega ris-a). V Ur. l. naj se še naprej objavljajo spremembe, a hkrati naj se...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 04. 2012

Področje: Poslovni SOS

Predlog za spremembo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah

Spoštovani,dajem pobudo, naj se spremeni načrtovani ukrep s področja gospodarstva in sicer v zvezi z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah(ZASP). Plačevanje nadomestil ureja zakon in predlagam naj se sredstva nakazujejo na podračun države...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 04. 2012

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Registracija vlečne kljuke

Na avtomobil mi je pooblaščeno podjetje naknadno vgradilo vlečno kljuko. Pri tem sem dobil od njih papir o tehničnih značilnostih kljuke in jamstvo o pravilni vgradnji.Nato pa sem moral s tem papirjem na 'tehnične preglede', kjer je možakar...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 04. 2012

Področje: Okolje in prostor

Postopki evidentiranja sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavb

Spoštovani,predlagam naj delavci GURS odgovarjajo za svoje delo, na katerem jamčijo s podpisom, pa ta podpis zaenkrat nič ne velja. Predlagam, naj se na vidno mesto javnih služb napišejo napotki kako naj državljan ravna, če meni da je...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 04. 2012

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Izvedba internih natečajev pred javnimi natečaji zaposlitve

Spoštovani,predlagam, da je interni trg dela - interni natečaj obvezen tudi za druge državne organe npr. sodišča (npr. da je možen prehod med ministrstvi in sodiščem) ter da se ti, ki so vanj vključeni tudi le-tega poslužujejo pred javnim...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MJU, MZ

Izpolnjevanje davčne obveznosti

Predlagam, da dobimo račun za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po mailu. Računi ne prihajajo redno, včasih smo v inozemstvu, itd.Prav tako bi si želela prejeti po mailu tudi druge račune, denimo za dohodnino. Način življenja je...

Preberite več