Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 20. 10. 2015

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Klasifikacija in uporaba termina zdravljenje v solnih sobah

Pozdravljeni. Podjetja z dejavnostjo solnih sob smo se znašli v težki situaciji. Naše podjetje je prijavilo drugo podjetje, ki se ukvarja z enako dejavnostjo, ker smo poleti na spletni strani in Facebook profilu objavili slikovni prikaz in...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 10. 2015

Pristojni organi: MzI

Lastništvo merilnega mesta

Predlagam, da se za gospodinjstva ukine institut "lastnika merilnega mesta" za električno energijo. Plačnik naj bo vsakokratni uporabnik stavbe oz. dela stavbe, če pa elektrika ni plačana, pa najprej opomin, nato pa odklop.  Po uveljavitvi tega...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 10. 2015

Pristojni organi: MF, MJU

Elektronsko poslovanje državne uprave (edavki, euprava)

Spoštovani, ob vzpostavljenem sistemu elektronskega poslovanja državne uprave (e-uprava in edavki) bi bilo smotrno, da državna uprava te sisteme tudi začne uporabljati. Povsem nelogično in neživljenjsko je, da reševanje vloge državnemu...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Dohodnina in vzdrževani družinski člani

Predlagam, da se spremeni člen pri dohodnini, ki ne dovoljuje uveljavljanje olajšave za vzdrževanega družinskega člana tistemu davčnemu zavezancu, ki v letu nima zadostne višine dohodkov, npr. neizplačane plače.

Preberite več

Datum oddaje: 10. 10. 2015

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Predlagam, da ministrstvo za delo čimprej sprejme izvedbeni predpis za izvajanje novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, da se bo lahko začel izvajati ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika.

Preberite več

Datum oddaje: 07. 10. 2015

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Homologacijski karton vozila

Pozdravljeni. Zakaj potrebujemo homologacijski kartonček v papirnati obliki (vožnja, registracija...), če pa je homologacija vezana na VIN motornega vozila za katerega je izdano prometno dovoljenje oz. pred registracijo preverljivo ali je vozilo...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 10. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MGRT

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)

Spoštovani. V okviru pregleda veljavne zakonodaje smo zasledili tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki v 5. členu določa trajanje obdobja dvojnega označevanja. V citiranem členu je tako opredeljeno, da se dano...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 10. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Pridobivanje davčne številke

Spoštovani, ukvarjam se z dejavnostjo, pri kateri tujim subjektom pomagam ustanoviti družbe v Sloveniji; ti subjekti za vpis v sodni register potrebujejo davčno številko. Pri tem pa je neverjetno zbirokratiziran aparat FURS povsem...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 10. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MOP, MP

Dolgotrajni odpustek plačil ob osebnem stečaju fizičnih oseb

V zadnjem času je vedno bolj pereča problematika, kaj lahko naredi upnik v primeru izvršilnega postopka nad fizično osebo kot dolžnikom, v kolikor se nad njim prične postopek osebnega stečaja, zlasti, če terjatve upnika še niso poravnane....

Preberite več

Datum oddaje: 29. 09. 2015

Kategorija: Visoko šolstvo

Pristojni organi: FRI, MIZS

Izpolnjevanje vlog in obrazcev pri visokošolskem zavodu

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani je vsakokrat ob vpisu potrebno izplolnjevati, tiskati in pošiljati obrazce, ki bi jih lahko oddali prek spletne aplikacije. V spletni aplikaciji smo namreč vpisani z digitalnim...

Preberite več