Oddajte pobudo

Avtomatizacija odobravanja nepovratnih sredstev iz EKO sklada

Pristojni organi: EKO Sklad, MGRT, MOP, SPIRIT
  • 28. 10. 2021Pobuda objavljena
  • 28. 10. 2021Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Spoštovani.

Pridobil sem mnenje o angažiranem delovanju SPIRIT Slovenia pri debirokratizaciji dodeljevanja nepovratnih sredstev iz državnih razpisov pomoči podjetjem iz proti koronskih ukrepov.

Moj predlog se nanaša na dolgotrajni birokratski postopek pri pridobivanju nepovratnih finančnih spodbud/pomoči iz razpisov države 71SUB-SO19 preko EKO sklada za naprave za samooskrbo z električno energijo iz sončnih elektrarn (Uradni list RS, št. 36/19,31/20,134/20, 51/21 in 100/21). Vsebinsko povsem identični so tudi postopki pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud iz EKO sklada pri zamenjavi tudi drugih obstoječih grelnih naprav z ogljičnim odtisom (premog, olje, les) z napravo koriščenja toplote iz okolice (voda-zrak, voda-voda) ali sončne energije preko sončnih kolektorjev. Prosilec za finančno spodbudo pri sončni elektrarni mora izpolnjevati naslednje zahteve: 

1. Podatki o vlagatelju, njegov bančni račun, stavba s samooskrbo s sončno elektrarno, nazivna moč sončne elektrarne, način finančne spodbude s kreditom ali delnega poplačila po računu

2. Priloge: predračun s ponudbo izvajalca, podatki o nazivni moči proizvajalčeve naprave, podatki o že prejetih finančnih spodbudah, fotografija stavbe z označeno lokacijo za namestitev naprave, soglasje za priključitev naprave v državno električno omrežje. Bistveno pri vlogi za pridobitev finančne spodbude s strani državnega razpisa je:

- vlagatelj mora za investicijo na svojem objektu najprej pridobiti Soglasje Elektro gospodarstva ter SODO d.o.o.za priključitev sončne elektrarne na električno omrežje in po končani izvedbi lastne investicije potrdilo o vključitvi naprave v omrežje

- bančno potrdilo o plačilu računa izvajalskemu podjetju za nakup in vgraditev naprave na objekt. Ta dva bistvena podatka za investicijo s strani vlagatelja sta za državnega dodeljevalca finančne spodbude dosegljiva uradno preko informacijskega omrežja pri Elektro Gospodarstvu in SODO d.o.o. ter pri banki vplačila računa izvajalske firme. Osebne podatke ter o objektu montaže naprave iz točke 1. vlagatelj izpolni preko elektronske prijave in so s strani dodeljevalca elektronsko preverljivi iz državnih baz (Matična knjiga, Zemljiška knjiga, podatek o že prejetih finančnih spodbudah iz EKO sklada).

Sedanji postopki za pridobitev finančnih spodbud so večstopenjski z dolgotrajno: vsaj 90 dni za obravnavo vloge na prvi stopnji s strani referentov na EKO skladu, vsaj 90 dni za pregled zahtevanih dokumentov s strani referentov na EKO skladu, vsaj 90 dni za končno odobritev in nakazilo finančne spodbude na osebni transakcijski račun prosilca. Vsaka, četudi drobna napaka, podaljša postopek še za nadaljnjih vsaj 90 dni.

Moj namen pri predlogu za avtomatizacijo postopka za pridobitev finančne spodbude pri investiranju v "zelene" naprave za oskrbo z energijo namesto ogljičnih naprav, ki drastično vplivajo na naše okolje, temelji na osebni izkušnji pri vlogi na EKO sklad. Vlogo za finančno spodbudo so mi na EKO skladu zavrnili, ker sem vlogo z vsemi dokumenti, vključno z bančnim potrdilom o plačilu računa za napravo in montažo, dostavil EKO skladu v eni sami pošiljki in ne v dveh korakih: najprej vloga s potrdilom Elektro Gospodarstva ter v drugi končni stopnji bančno potrdilo o plačanem računu. S svojim načinom vloge sem želel celoten postopek pospešiti tako za EKO sklad kot zase s hitrejšim dostopom do finančne spodbude. Tudi Upravno Sodišče RS mi je pritožbo na odločevanje moje vloge EKO sklada zavrnilo. Da se da postopke za pridobitev finančnih pomoči iz državnih skladov v veliki meri povsem avtomatizirati in pridobiti sredstva v takorekoč minutah sem zvedel od firme, ki je takšen postopek razvila za PKP z računalniškim programom, ki bi bil prilagodljiv tudi za razpise EKO sklada. Osebno sem pripravljen pomagati z nasveti pri takem postopku. 

Odgovor še ni na voljo