Oddajte pobudo

Avtomatizem prijav na zavarovalno podlago 01 iz podlage 02

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MJU, ZZZS
  • 05. 01. 2022Pobuda objavljena
  • 05. 01. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 10. 02. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni.

Ko delavcu izdelamo A1, ga sistem avtomatično sam prijavi na podlago 02. Ko pa zaposlenemu A1 poteče, ga je pa potrebno ročno odjaviti iz 02 in prijavljati na 01. Pri veliki količini zaposlenih na dnevni bazi zato porabimo vsaj par ur. Nujno bi bilo, da sistem za detaširane delavce avtomatično sam odjavi iz podlage 02 in prijavi nazaj na 01.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17 in 119/21 - ZČmIS) v osmem odstavku 9. člena določa, da napoteni delavec s prvim dnem napotitve, navedenim na vlogi za izdajo potrdila A1, pridobi lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitve delo začasno opravljajo v drugi državi članici Evropske unije, pri čemer ZZZS spremembo zavarovalne podlage izvede po uradni dolžnosti (primer: sprememba zavarovalne podlage iz zavarovalne podlage 001 na 002).

V kolikor gre torej za napotitev v države EU ali EFTE, morajo zavezanci (delodajalci) vložiti vlogo za izdajo potrdila A1 preko sistema SPOT. V tem primeru se na podlagi izdanega potrdila A1 zavarovanje spremeni po uradni dolžnosti (programska ureditev) na način, da se z obrazcem M-2 zaključi predhodno zavarovanje ter se hkrati uredi prijava v obvezno socialno zavarovanje z obrazcem M-1 z zavarovalno podlago 002.

Ob zaključku napotitve delavca je zavezanec za odjavo in ponovno prijavo zavarovanja še vedno delodajalec in se sprememba ne izvede po uradni dolžnosti. Za navedeno Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije namreč nima podlage v zakonu, prav tako pa ni možno v naprej predvideti situacije, kakršna bo ob koncu napotitve. Ob koncu napotitve je potrebno ugotoviti status zavarovanca, to je ugotoviti, ali pogodba o zaposlitvi še velja, zakaj in na kakšen način je bila napotitev predčasno prekinjena in podobno.

Delodajalec je po prenehanju napotitve delavca, zaradi ugotovitve obstoja pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovalno razmerje, pri urejanju zavarovanja dolžan predložiti:
- Pri prijavi v obvezno socialno zavarovanje (M-1) na zavarovalno podlago 001 (ali drugo ustrezno podlago, ki pomeni vključitev v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja), po tem, ko vloži tudi odjavo iz obveznega socialnega zavarovanja (M-2) po zavarovalni podlagi 002 (brez prekinitve v zavarovanju)
➢ Prvotno pogodbo o zaposlitvi z veljavnostjo tudi po prenehanju napotitve oziroma novo pogodbo o zaposlitvi (za državljane tretjih držav še druga dokazila)

- Ko delodajalec vloži samo odjavo iz obveznega socialnega zavarovanja (M-2) po zavarovalni podlagi 002 in ne zvezno hkrati tudi nove prijave v obvezno socialno zavarovanje (M-1) po zavarovalni podlagi 001
➢ Dokazilo o prenehanju delovnega razmerja.