Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 18. 10. 2016

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Upoštevanje 63. člena ZUP

Spoštovani. Direkcijo RS za vode (v nadaljevanju DRSV) pozivamo, naj začne upoštevati 63. člen ZUP, ki izenačuje analogno in digitalno komuniciranje v upravnem postopku. Projektni pogoji, ki jih izda DRSV, imajo na zadnji strani obrazec, kamor...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 10. 2016

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Prijava stalnega prebivališča mladoletne osebe v tujini

Pozdravljeni. Imam predlog za hitrejšo prijavo stalnega prebivališča. V vaših evidencah je zaveden moj naslov v tujini, enak je naslov žene, imate tudi podatek, da je ta oseba (“ženska”) prijavljena kot moja žena. Dobite tudi rojstni...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 09. 2016

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Avtomatični prikaz že vnesenih podatkov v aplikaciji Mini blagajna

Predlagamo naslednjo spremembo za odpravo administrativnih ovir: Pri poročanju računov iz vezane knjige računov v aplikacijo Mini blagajna, predlagam, da se vsi podatki, ki so že bili enkrat vneseni (npr. kupec, naročnik), vnašatelju pri...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 09. 2016

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Izdaja delovnih dovoljenj v razumnem roku

Pozdravljeni! Konec meseca maja smo na Zavod za zaposlovanje poslali vlogo za izdajo delovnega dovoljenja za tujca. Ker se s tovrstnim delom ne ukvarjamo pogosto, smo pričakovali, da nas Zavod obvesti o morebitni pomanjkljivosti vloge. Njihov...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2016

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlogi za spremembo kategorizacije ceste in Zakona o cestah

Pozdravljeni. Ob napovedani nadaljnji prekategorizaciji dela hitre ceste H6 med Koprom in Jagodjem v kategorijo glavne ceste G2 predlagam, da se ta cesta v celoti opusti kot hitra cesta, saj je od prvotne 8.310 m dolžine ostaja v tej kategoriji...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 08. 2016

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Osebno dopolnilno delo in vrednotnica

S skladu z zakonom sem priglasil ODD (osebno dopolnilno delo). Ljudem pomagam pri žetvi žit in ajde na malih površinah. Moja ODD torej spada v kategorijo izvajalcev, potem so še nabiralci in umetniki. Izvajalec: 1. kategorija ODD, tisti ki...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 08. 2016

Kategorija: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS

Predlog za spremembo Zakona o vrtcih

Pozdravljeni. Podajamo pobudo g.d. o ustrezni spremembi Zakona o vrtcih, na podalgi katere bi se na tem področju omogočilo oziroma konkretneje vzpodbujalo javno-zasebna partnerstva. Trenutno zakonodaja (Zakon o vrtcih) ne predvideva/omogoča...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 08. 2016

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Sprememba podatkov v ZK

Spoštovani. Pri izbrisu prepovedi odtujitve v ZK pri darilni pogodbi (ob smrti staršev) je ob predložitvi izpisa iz knjige umrlih potrebno predložiti uradno potrdilo o zadnjem bivališču. Zakaj? Na izpisu je naveden zadnji naslov bivanja, če...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 07. 2016

Pristojni organi: MOP, MP

e-zemljiška knjiga

Pozdravljeni, moja pobuda se nanaša na e-zemljiško knjigo. Opisana je v članku Deus ex machina, ki je tudi priložen in dostopen na spletnem naslovu http://www.geodetski-vestnik.com/58/4/gv58-4_triglav.pdf. Zemljiška knjiga in geodetska...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 06. 2016

Pristojni organi: MJU, MNZ, MZ

Kolesarske prireditve na cestah

Primer dobre prakse v Avstriji in predlogi (v korist organizatorjem) za poenotenje v RS. Kolesarski klubi v Republiki Sloveniji, kot tudi Kolesarska zveza sama organizirajo v RS več sto različnih kolesarskih prireditev na različno...

Preberite več