Oddajte pobudo

Prijava na izpitno vožnjo za avtomobil

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 12. 07. 2022Pobuda objavljena
  • 12. 07. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 07. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Prijavo na izpitno vožnjo naj urejajo avtošole v najkrajšem možnem času direktno z izpitno komisijo. Max. čakalni čas na izpit v Ljubljani je lahko 14 dni, ne pa 2 meseca. Trenutno je prvi možen termin opravljanja izpita sredi septembra. Nemogoč, neživljenski, ponižujoč, predvsem pa za 21. stoletje neprimeren je postopek prijavljanja na izpit v UE. Za mladoletnega otroka se moram najprej prijaviti na UE (čakalna doba za to je 10 dni), nato mi na okencu sporočijo prost termin izpita, ki ga moram pred uslužbenko po mobilnem telefonu uskladiti z inštruktorjem.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo

Zakon o voznikih v 72. členu določa, da lahko vozniški izpit za voznika motornih vozil v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji običajno prebivališče ali predložijo dokaze, da v Republiki Sloveniji študirajo že vsaj šest mesecev. Kandidati za voznika se priglasijo k vozniškemu izpitu pri upravni enoti. Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev za opravljanje vozniškega izpita ter kandidata za voznika, če izpolnjuje pogoje, prijavi k teoretičnemu in praktičnemu delu vozniškega izpita.

Pogoji za prijavo na praktični del:

Praktični del vozniškega izpita smejo opravljati kandidati za voznika, ki izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo, so uspešno opravili teoretični del vozniškega izpita in so v šoli vožnje zaključili praktični del usposabljanja.

Upravna enota kandidata za voznika, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje vozniškega izpita in ob priglasitvi k vozniškemu izpitu predloži dokazila iz prejšnjega odstavka, prijavi k teoretičnemu delu vozniškega izpita. Ob prijavi k praktičnemu delu vozniškega izpita mora kandidat za voznika predložiti evidenčni karton vožnje, s katerim dokaže, da je v šoli vožnje zaključil predpisan program usposabljanja za voznike motornih vozil. Upravna enota kandidata za voznika, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje vozniškega izpita in ob prijavi k praktičnemu delu vozniškega izpita predloži evidenčni karton vožnje, prijavi k praktičnemu delu vozniškega izpita.

Prijava na vozniški izpit je del upravnega postopka, kjer uradna oseba preveri identiteto stranke, ali stranka postopka izpolnjuje vse z zakonom določene pogoje za prijavo na praktični del vozniškega izpita ter ji nato naloži plačilo upravne takse in stroške vozniškega izpita. Postopek se zaključi z izdajo vozniškega dovoljenja. Ker avtošola ni stranka v postopku, tudi prijave na praktični del izpita ne more izpeljati. Lahko pa kandidat oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti avto šolo (učitelja vožnje) za prijavo na praktični del, vendar se s tem še vedno ne izogne obisku upravne enote.

Pri tem bi želeli poudariti, da zakonsko določene naloge učitelja vožnje in ocenjevalcev na vozniškem izpitu niso prijava kandidata na izpitno vožnjo, temveč ugotavljanje, ali ima kandidat za voznika znanje in spretnosti, predpisane s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem izpitu.

Upoštevajoč zgoraj navedena dejstva, podan predlog ne bo realiziran, si pa ministrstvo prizadeva za vzpostavitev elektronske prijave na vozniški izpit.