Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 05. 01. 2012

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Pobuda se nanaša na datum 12. 12. 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 101/2011, objavljeni Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.Predlagam odpravo nedavno uzakonjenih omejitev pri...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2011

Kategorija: Pravosodje

Posredovanje prošenj za podaljšanje rokov ali preložitev narokov po e-pošti

Predlagam, da Ministrstvo za pravosodje pri Vrhovnem sodišču RS izposluje načelno mnenje, s katerim je odvetnikom dopustno predlagati podaljšanje rokov ali preložitve narokov po običajni e-pošti, s katero smo registrirani pri Odvetniški...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 12. 2011

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva

Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva, gostinskih lokalov, trgovin do sto kvadratov itd. z izdajo in nakupom licenc v naprej za dobo najmanj 3 mesecev oziroma 6 mesecev s 5 % popustom ali za dobo 12 mesecev z 10 % popustom....

Preberite več

Datum oddaje: 15. 12. 2011

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis referenduma

1. pobuda uporabnika: Zbiranje podpisov za referendumsko zahtevo brez vmešavanja Upravnih enotProtiustavno je, da izvršilna veja oblasti nadzoruje in vpliva na potek zbiranja 40.000 podpisov preko Upravnih enot, saj gre pri referendumu v celoti...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 12. 2011

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

e-poslovanje državne/javne uprave

Več se naj uporablja oz. pošilja uradnih dokumentov po e-mailu. Tako se bo prihranilo na poštnini, izdajatelj pa si naj le tega poslanega odloži ali ga ima v e-obliki! Jaz kot povpraševalec po dokumentu, pa si le tega natisnem!

Preberite več

Datum oddaje: 07. 12. 2011

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Ukinitev negotovinskega poslovanja bank

Ukiniti negotovinsko poslovanje preko bank. Banke pobirajo previsoke provizije za poslovanje med pravnimi in med fizičnimi osebami, po drugi strani pa dajejo neugodne kredite in kvarno vplivajo na gospodarstvo s povzrocanjem financnih kriz. Po...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 11. 2011

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Poenostavitev pogodbe o zaposlitvi in ppobuda za zajezitev sive ekonomije

Poenostaviti pogodbe o zaposlitvi, namesto zaposlitve za nedoločen čas uvesti 10 letne pogodbe, namesto pogodb za določen čas( 6 mesecev ) uvesti 3 letne pogodbe. Uvesti za vse vrste pogodb tudi možnost sklenitve za določeno število ur...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 11. 2011

Kategorija: Okolje in prostor

Usposabljanje serviserjev

Kot samostojni podjetnik, ki se ukvarjam z avtomehaničnimi storitvami, izražam pomisleke o ureditvi, po kateri moram opraviti obvezno usposabljanje in nato še izpit, če želim v svoji delavnici strankam zagotoviti storitve polnjenja...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 11. 2011

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V postopku pridobivanja pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je potrebno izvedensko mnenje o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti in ustreznosti drugega delovnega, ki jih dajejo izvedenski organi...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 11. 2011

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sprememba ZDR

Na podlagi rednih delovnih izkušenj in delovne prakse ugotavljam, da obstaja administrativna ovira v primeru objave prostega delovnega mesta. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 1. odstavku 23. člena navaja, da mora delodajalec, ki...

Preberite več