Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 07. 12. 2011

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Ukinitev negotovinskega poslovanja bank

Ukiniti negotovinsko poslovanje preko bank. Banke pobirajo previsoke provizije za poslovanje med pravnimi in med fizičnimi osebami, po drugi strani pa dajejo neugodne kredite in kvarno vplivajo na gospodarstvo s povzrocanjem financnih kriz. Po...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 11. 2011

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Poenostavitev pogodbe o zaposlitvi in ppobuda za zajezitev sive ekonomije

Poenostaviti pogodbe o zaposlitvi, namesto zaposlitve za nedoločen čas uvesti 10 letne pogodbe, namesto pogodb za določen čas( 6 mesecev ) uvesti 3 letne pogodbe. Uvesti za vse vrste pogodb tudi možnost sklenitve za določeno število ur...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 11. 2011

Kategorija: Okolje in prostor

Usposabljanje serviserjev

Kot samostojni podjetnik, ki se ukvarjam z avtomehaničnimi storitvami, izražam pomisleke o ureditvi, po kateri moram opraviti obvezno usposabljanje in nato še izpit, če želim v svoji delavnici strankam zagotoviti storitve polnjenja...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 11. 2011

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V postopku pridobivanja pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je potrebno izvedensko mnenje o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti in ustreznosti drugega delovnega, ki jih dajejo izvedenski organi...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 11. 2011

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sprememba ZDR

Na podlagi rednih delovnih izkušenj in delovne prakse ugotavljam, da obstaja administrativna ovira v primeru objave prostega delovnega mesta. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 1. odstavku 23. člena navaja, da mora delodajalec, ki...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 11. 2011

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Ukinitev gotovinskega poslovanja

POBIRANJE DAVKOV1.) Ukiniti je potrebno gotovinsko poslovanje in gotovino kot tako.Vsa medsebojna plačila pravnih in fizičnih oseb bi bilo potrebno vršiti samo preko TRR - bank ne glede na znesek, pri čemer je potrbno ukiniti ali močno znižati...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 11. 2011

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Kako zaposlovati delavce in zmanjšati nezaposlenost

VARIANTA 1:1.) Vsem prijavljenim delavcem na zavodu za zaposlovanje je potrebno odpreti s.p., lahko pa bi odprli s.p. celo za vse polnoletne osebe v SLO. 2.) Vsak delavec s svojim s.p. lahko dela prosto po izbiri pri kateremkoli delodajalcu po...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 11. 2011

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Otroški dodatek

Pri otroškem dodatku gre za nepotrebne administrativne ovire, s katerimi sesrečajo vsi, ki imajo otroke. Otroški dodatek je dopolnilni prejemek zapreživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskegačlana ne ...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 11. 2011

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Avtomatično urejanje zdravstvenega zavarovanja za študente

Predlog, da se ob vpisu na fakulteto/srednjo šolo avtomatično uredi zdravstveno zavarovanje.

Preberite več