Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 06. 11. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Način izračuna starševskega nadomestila

Enotno nadomestilo za čas "porodniškega dopusta" (12 mesecev). Zakaj? Stroški za bivanje doma so enaki tako za revne kot bogate in naj vsaj tukaj pokažemo, da smo socialna država - enake možnosti za vse. Nenazadnje bo vsak mali otrok prispeval...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 11. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MDDSZ

Poročanje osebe na porodniški (varstvo za nego otroka), ki je sicer samozaposlena oseba, naj se ukine -> do sedaj je bilo to potrebno urejati na e-davkih vsak mesec (torej je morala mati že teden dni po porodu oddati obrazec, kjer je nato vsak...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 10. 2012

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu

V skladu s Pravilnikom je obvezno preverjanje znanja iz varstva pri delu za vsakega zaposlenega na vsaki 2 leti. Zahteva je absurdna za vsa podjetja, ki delujejo v intelektualni - storitveni dejavnosti, kjer se pri delu uporabljata le telefon in...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Pobuda za spremembo organizacije državne uprave in normativov, ki veljajo za pravne službe

Uporabniki storitev državne uprave ugotavljamo, da se upravni postopki v nekaterih primerih nedopustno podaljšujejo tudi zaradi samovolje pravnih služb, ki so organizirane v posameznih organih. Sam lahko to dokažem s konkretnimi primeri v...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 10. 2012

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS

Predlog za spremembo ZOFVI

Spodaj omenjeni zakon, tj. ZOFVI, naj se spremeni: "Minister, pristojen za izobraževanje, poda svoje soglasje ali ne-soglasje k imenovanju direktorja oz. ravnatelja javnega zavoda. V kolikor minister ne soglaša z imenovanjem, se postopek za...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 10. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MZ

Izboljšanje medsebojne komunikacije med upravnimi organi

Spoštovani. Vladi oz. pristojnim ministrstvom predlagam, da izboljšajo medsebojno komunikacijo organov v upravnih postopkih, zlasti kadar v postopku sodeluje več organov. Nedavno sem namreč ugotovil, da je potrebno odjavo od plačevanja...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 10. 2012

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Dopolnitev in sprememba Zakona o rudarstvu

Predlog za dopolnitev in spremembo Zakona o rudarstvu (Ur.l. RS št. 61/10, 62/10-popravek, 76/10 in 57/12) – dalje (ZRud-1) in uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, (Ur. list RS, št. 91/11) Za odmero koncesnin za rudarske...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 10. 2012

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Predlogi za dopolnitev in spremembo Zakona o rudarstvu

Predlogi za dopolnitev in spremembo Zakona o rudarstvu (Ur.l. RS št. 61/10, 62/10-popravek, 76/10 in 57/12) – dalje (ZRud-1), ki urejajo sanacije nelegalnih kopov.Poznano nam je, da pred vrati državnih birokratov že več kot eno leto in pol...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 10. 2012

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Obvezna elektronska prijava na delovno mesto

Naj postane elektronska prijava (e-pošta ali podobno) na delovna mesta stalna praksa in enakovredna prijavi po pošti. Taka prijava je bolj ekonomična s stališča časa, porabe denarja in iz ekološkega vidika.

Preberite več

Datum oddaje: 02. 10. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlog spremembe in dopolnitve določb 66. in 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku

Predlagam spremembo in dopolnitev določb 66. in 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se nanašata na obvezne priloge in na vračanje le teh v primeru zavrženja vloge.   Predlog za spremembo določb zakona o splošnem upravnem...

Preberite več