Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 24. 12. 2011

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva

Predlog uvedbe pavšalne obdavčitve malega gospodarstva, gostinskih lokalov, trgovin do sto kvadratov itd. z izdajo in nakupom licenc v naprej za dobo najmanj 3 mesecev oziroma 6 mesecev s 5 % popustom ali za dobo 12 mesecev z 10 % popustom....

Preberite več

Datum oddaje: 15. 12. 2011

Področje: Javna uprava

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis referenduma

1. pobuda uporabnika: Zbiranje podpisov za referendumsko zahtevo brez vmešavanja Upravnih enot Protiustavno je, da izvršilna veja oblasti nadzoruje in vpliva na potek zbiranja 40.000 podpisov preko Upravnih enot, saj gre pri referendumu v...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 12. 2011

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

e-poslovanje državne/javne uprave

Več se naj uporablja oz. pošilja uradnih dokumentov po e-mailu. Tako se bo prihranilo na poštnini, izdajatelj pa si naj le tega poslanega odloži ali ga ima v e-obliki! Jaz kot povpraševalec po dokumentu, pa si le tega natisnem!

Preberite več

Datum oddaje: 07. 12. 2011

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Ukinitev negotovinskega poslovanja bank

Ukiniti negotovinsko poslovanje preko bank. Banke pobirajo previsoke provizije za poslovanje med pravnimi in med fizičnimi osebami, po drugi strani pa dajejo neugodne kredite in kvarno vplivajo na gospodarstvo s povzrocanjem financnih kriz. Po...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 11. 2011

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Poenostavitev pogodbe o zaposlitvi in ppobuda za zajezitev sive ekonomije

Poenostaviti pogodbe o zaposlitvi, namesto zaposlitve za nedoločen čas uvesti 10 letne pogodbe, namesto pogodb za določen čas( 6 mesecev ) uvesti 3 letne pogodbe. Uvesti za vse vrste pogodb tudi možnost sklenitve za določeno število ur...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 11. 2011

Področje: Okolje in prostor

Usposabljanje serviserjev

Kot samostojni podjetnik, ki se ukvarjam z avtomehaničnimi storitvami, izražam pomisleke o ureditvi, po kateri moram opraviti obvezno usposabljanje in nato še izpit, če želim v svoji delavnici strankam zagotoviti storitve polnjenja...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 11. 2011

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V postopku pridobivanja pravice do invalidske pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je potrebno izvedensko mnenje o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti in ustreznosti drugega delovnega, ki jih dajejo izvedenski organi...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 11. 2011

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sprememba ZDR

Na podlagi rednih delovnih izkušenj in delovne prakse ugotavljam, da obstaja administrativna ovira v primeru objave prostega delovnega mesta. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 1. odstavku 23. člena navaja, da mora delodajalec, ki...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 11. 2011

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Ukinitev gotovinskega poslovanja

POBIRANJE DAVKOV1.) Ukiniti je potrebno gotovinsko poslovanje in gotovino kot tako.Vsa medsebojna plačila pravnih in fizičnih oseb bi bilo potrebno vršiti samo preko TRR - bank ne glede na znesek, pri čemer je potrbno ukiniti ali močno znižati...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 11. 2011

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Kako zaposlovati delavce in zmanjšati nezaposlenost

VARIANTA 1:1.) Vsem prijavljenim delavcem na zavodu za zaposlovanje je potrebno odpreti s.p., lahko pa bi odprli s.p. celo za vse polnoletne osebe v SLO. 2.) Vsak delavec s svojim s.p. lahko dela prosto po izbiri pri kateremkoli delodajalcu po...

Preberite več