Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 19. 04. 2012

Področje: Okolje in prostor

Postopki evidentiranja sprememb podatkov v evidenci zemljiškega katastra in katastra stavb

Spoštovani,predlagam naj delavci GURS odgovarjajo za svoje delo, na katerem jamčijo s podpisom, pa ta podpis zaenkrat nič ne velja. Predlagam, naj se na vidno mesto javnih služb napišejo napotki kako naj državljan ravna, če meni da je...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 04. 2012

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Izvedba internih natečajev pred javnimi natečaji zaposlitve

Spoštovani,predlagam, da je interni trg dela - interni natečaj obvezen tudi za druge državne organe npr. sodišča (npr. da je možen prehod med ministrstvi in sodiščem) ter da se ti, ki so vanj vključeni tudi le-tega poslužujejo pred javnim...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MJU, MZ

Izpolnjevanje davčne obveznosti

Predlagam, da dobimo račun za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po mailu. Računi ne prihajajo redno, včasih smo v inozemstvu, itd.Prav tako bi si želela prejeti po mailu tudi druge račune, denimo za dohodnino. Način življenja je...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2012

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Predlog za spremembo ZDDV

Sprememba 66.a čl. Zddv-1: odprava e-pobotov, oziroma naslednja sprememba:e-poboti bili vezani na DDV obračune: presečni dan zajemanja podatkov zadnji v mesecu; rok za oddajo 30 dni po končanem obračunu.

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Ukinitev fizičnega pošiljanja dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi

Predlagam, da se ukine fizično pošiljanje dokumentov po pošti med posameznimi upravnimi organi. Zaposlen sem v lokalni samoupravi prej sem bil v državni upravi (pa sem opažal enako). Dnevno napišem vsaj 2 (včasih pa tudi 20) dopisov, ki jih...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 04. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlog za poenotenje elektronskega podpisovanja

PozdravljeniPoenotenje digitalno podpisovanje na vseh drzavnih straneh!

Preberite več

Datum oddaje: 12. 04. 2012

Področje: Okolje in prostor

Sprememba Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja

Predlagam, da se pri presojah vplivov na okolje ukine tako imenovani Dodatek v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, saj se v praksi prepisuje podatke iz plana in zakonov,...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 03. 2012

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Obrazec za elektronsko oddajanje vloge po ZUPJS

Predlog za odpravo administrativne ovireSem starš dveh šolajočih se otrok. Eden otrok obiskuje osnovno šolo, medtem ko drugi srednjo šolo. Na Centru za socialno delo sem za oba otroka zaprosil za otroški dodatek, prav tako za oba otroka za...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 03. 2012

Področje: Promet

Predlog poenostavitve administrativne ovire v zvezi z menjavo vozniškega dovoljenja

Predlog za poenostavitev administrativne ovire – vozniško dovoljenjeOb menjavi osebne izkaznice na upravni enoti, so mi v ta namen prevzeli digitalno fotografijo (tako imenovani e-fotograf). Enakega postopka sem bil deležen tudi pri menjavi...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 03. 2012

Področje: Okolje in prostor

Pobuda za spremembo 12. člena Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele

12. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele(obveznost revizije)(1) Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je, poleg v primerih, navedenih v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno...

Preberite več