Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 17. 06. 2013

Področje: Finance

Pristojni organi: MF, MGRT

Ukinitev 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov

Predlagam ukinitev 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov. Razlog: Konkurence je dovolj, samopostrežne črpalke dajejo možnost pocenitve točenja goriva, veletrgovcev je dovolj, tujina je blizu. Na Ministrstvu ljudje, ki po...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 06. 2013

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Reforma sistema plač v javnem sektorju

Spodbudno. Mogoče bo ta ukrep eden odločilnih za izhod iz krize. Kot navajate bo tudi gospodarstvo ogromno privarčevalo s temi ukrepi, še bolj pomembni pa so dolgoročni psihološki učinki na javne uslužbence kakor tudi na državljane....

Preberite več

Datum oddaje: 29. 04. 2013

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Inšpekcijski nadzor

Položaj prijavitelja v inšpekcijskih postopkih ter npr. na CSD je neenakopraven. V inšpekcijskih postopkih prijavitelj sicer nima položaja stranke, vendar ima po 24. členu ZIN pravico biti seznanjen z ukrepi, ki jih sprejme organ v zvezi s...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2013

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Sprememba določb zakona o splošnem upravnem postopku

Predlog za spremembo določb zakona o splošnem upravnem postopku(Ur.l. RS št. 24/06 –urad. prečišč. besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) – dalje ZUP Kot smo navedli že v prejšnjih pobudah za odpravljanje oz. zmanjševanje...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 12. 2012

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MNZ

Predlog spremembe ZSUP

Za spremembo določb zakona o splošnem upravnem postopku v delu, ki ureja dolžna ravnanja pritožbenega organa, če prvostopensjki organ ni upošteval stališče pritožbenega organa glede pravilne uporabe predpisov. Predlog za spremembo...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 12. 2012

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlog za spremembo Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok

Spoštovani! V zadnjem času smo prejeli kar nekaj pozivov naših članov, smučarskih društev, ki se nanašajo na določila Zakona o varnosti cestnega prometa oz. Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok....

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2012

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja

Predlagam, da izdajo gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in enostavne objekte prenesete na projektantska podjetja, ki naj naredijo izpit iz ZUP-a ali zaposlijo tako osebo. Potem lahko zmanjšate število uradnikov na oddelkih za okolje za 75%,...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 03. 2012

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MOP

Priprava predpisov

Spoštovani, čeprav nimam konkretnega predloga rešitve za konkreten problem, bi rada vašo pozornost usmerila na sledeče: najbrž vsi gledate televizijo in predlagala bi, da pogledate oddajo gospoda Slaka, Pogledi Slovenije, z dne 8.3.2012. Tudi...

Preberite več