Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 08. 04. 2014

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MDDSZ, MzI, MK, MOP

Popis zapuščenih vasi in hiš

Pozdravljeni. V Sloveniji imamo kar nekaj zapuščenih vasi (na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem...), poleg tega pa imamo tudi precej hiš starih 100 in več let, ki so zapuščene in se podirajo, kažejo klavrno podobo kraja, predvsem na...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 01. 2014

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT

Odpiranje s.p.

Pozdravljeni. V Sloveniji živim že 2 leti in sem prosilec za mednarodno zaščito. Imam 4 mesece delovne dobe, kar pa je premalo za ustanovitev svojega podjetja, saj je predpisani minimum 9 mesecev delovne dobe. Rad bi odprl svoj s.p., saj...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 12. 2013

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Predlogi za občine

Pozdravljeni, posredujem vam predlog:   1. ko se sprejema urbanistični plan občin naj občine bolj razumno sprejemajo na katerih nepremičninah uveljavljajo predkupno pravico, ker je potrebno za vsako nepremičnino na kateri ima občina...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 11. 2013

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sprememba popoldanskega s.p.

Stop birokraciji in sivi ekonomiji naenkrat! Imamo popoldanske s.p. za katere plačujemo minimalne prispevke in jih lahko imajo samo zaposleni, kar pa je za današnje razmere čisti lapsus. Spremeniti ta popoldanski s.p. tako, da ga lahko odpre...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 10. 2013

Področje: Kmetijstvo

Pristojni organi: MOP

Uporaba podatkov, ki so v bazi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja

  Sem predstavnica podjetja, ki je vložilo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Kot dokazilo za odkup domače surovine smo predložili pogodbe, ki jih imamo podpisane z našimi kmetijskimi zadrugami. Ti podatki za dokazovanje surovin...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 09. 2013

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Lastništvo motornega vozila

Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. In sicer osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 09. 2013

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Delovanje CSD Ptuj

Pozdravljeni. Predstavil bi rad delovanje CSD Ptuj, ki potrebuje dober mesec dni da ugotovi nepristojnost pri odločanju v zvezi s socialno pomočjo (vloga posredovana na CSD Ptuj 22.7. 2013, na CSD Gornja Radgona so odstop vloge prejeli šele 3....

Preberite več

Datum oddaje: 02. 09. 2013

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje državljana tretjih držav

Pozdravljeni, posredujem vam primer podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje državljana tretjih držav, kjer je eden od pogojev, za podaljšanje dovoljena za začasno prebivanje tudi pridobitev potrdila o nekaznovanju iz matične države od...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 08. 2013

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Oddaja statistike zobotehnikov zasebnikov

Vsako leto zobotehniki zasebniki na Zavod za zdravstveno varstvo oddamo 2 statistiki. V prvi povemo kaj smo, kdo smo, vpišemo vse številke kot prejšnje leto, ter dopišemo ali in koliko novih delovnih mest je zasedenih. Druga statistika je ravno...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 08. 2013

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Sprememba Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov; smatram, da je Uredba na pobude in prizadevanje zaposlenih na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in ARSU še premalo učinkovita, saj gradbeniki pri vseh zakonih uničujejo rodovitno...

Preberite več