Oddajte pobudo

Področje financ

Ali veste, da …

 

… smo s sistemom e-Davki uvedli elektronski način poslovanja, vzpostavili smo tako enotno in centralno evidenco, vloge obdelamo hitreje, in posledično smo skrajšali roki podajanja odločitev.

 

… na letnem nivoju ni več potrebno poročati o dohodkih, za katere ste davčnemu organu med letom že predložili obračun davčnega odtegljaja.

 

… smo ukinili dnevno polaganje gotovine za pravne osebe.

 

80,5 mio EUR na letni ravni
Na področju financ so bili realizirani prihranki v višini 80,5 milijonov evrov na letni ravni.

Zadnje novosti

Z vavčerji do dodatnega denarja

Z uvedbo možnosti vavčerskega sistema subvencioniranja za mikro, mala in srednja podjetja (MSP), znaša do sedanja skupna višina subvencij 25 mio EUR. MSP pa bodo imela možnost sofinanciranja posameznih storitev do konca leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Preberite več

e račun za plačevanje davkov in prispevkov

Z uvedbo možnosti plačevanja davkov in prispevkom z enim plačilnim nalogom preko e-računa, so ocenjeni prihranki v višini 530.146,44 evrov za različne subjekte.

Preberite več

Vloga enkratnega nakazila solidarnostnega dodatka za otroke že dostopna na eUpravi

Prejemniki otroških dodatkov bodo izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka prejeli do 31.1.2021, ostali pa na podlagi oddaje eVloge na eUpravi.

Preberite več

Poročila rednih evalvacij