Oddajte pobudo

Znižanje zakonodajnih bremen v obdobju 2009 - 2015

Na 14 področjih je bilo evalviranih 146 ukrepov, pri čemer je skupni ugotovljeni prihranki v višini 424,3 mio EUR, od tega realiziranih 365 mio EUR, 59,3 mio EUR je še nerealiziranih oziroma potencialnih prihrankov.                               Publikacija Znižanje zakonodajnih bremen 2009 - 2015

Na področju delovnega prava so bili realizirani prihranki v višini 82,5 mio EUR na letni ravni. S sprejetjem metodologije za vodenje evidenc na področju dela pri delodajalcih bi dosegli dodatne prihranke v višini 5 mio EUR na letni ravni.Na področju financ so bili realizirani prihranki v višini 77,5 mio EUR na letni ravni. Dodatni potencial v višini 5,6 mio EUR predstavlja še nerealiziran ukrep Poenostavitev postopkov izvajanja javnih razpisov.Na področju pravosodja je bilo realiziranih 61,2 mio EUR prihranka na letni ravni.
Poenostavitve na področju Zakona o zmljiški knjigi so prinesle prihranke v višini 17,4 mio EUR na letni ravni. Na področju sociale so bili realizirani prihranki v višini 23 mio EUR na letni ravni, samo s projektom e-sociala 19,6 mio EUR.Na področju okolja in prostora so bili realizirani prihranki v višini 13,8 mio EUR na letni ravni, 9,2 mio EUR z ureditvijo področja pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v področni zakonodaji.Na področju statistike so bili realizirani štirje ukrepi in doseženi prihranki v višini 13,5 mio EUR na letni ravni. Popisi kmetijskih gospodarstev ter popisi prebivalstva se ne opravljajo več na terenu, ampak se podatki pridobivajo iz uradnih evidenc.Na področju gospodarstva in kohezije so bili realizirani prihranki v višini 13 mio EUR na letni ravni. 57% prihranka predstavlja ukrep Poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti na trgu.Na področju zdravja so bili realizirani prihranki v višini 10,5 mio EUR na letni ravni. Glavne spremembe so vplivale na poenostavitev procesov, elektronsko zdravstveno kartoteko, kartico zdravstvenega zavarovanja.Na področju šolstva, visokega šolstva in kulture so bili realizirani prihranki v višini 2,5 mio EUR na letni ravni. Vzpostavitev centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja CEUVZ prinaša 1,7 mio eur realiziranega prihranka na letni ravni.Na področju prometa, obrambe, notranjih zadev in kmetijstva so bili realizirani prihranki v višini 36 mio EUR na letni ravni. Dodaten potencial prihrankov znaša 20,8 mio EUR na letni ravni, od tega 20,2 mio EUR s področja kmetijstva.
  • Področje javne uprave
Na področju javne uprave so bili realizirani prihranki v višini 31,4 mio EUR na letni ravni. e-Javna naročila predstavljajo krajše, enostavnejše in preglednejše postopke.