Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 26. 09. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Zaposlovanje v javni upravi in izbira strokovnih kadrov

Spoštovani. V razpisnih pogojih za prosto uradniško delovno mesto v javni ali občinski upravi je med podanimi pogoji skoraj vedno zahtevan strokovni izpit iz upravnega postopka. Ta pogoj ima vedno tudi dodatno obrazložitev »V primeru, da...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Enkratna pomoč

Pozdravljeni.   Na MDDSZ sem podala vlogo za pojasnilo dodelitve enkratne pomoči, a od 1.5 2012 pa še do danes ni odgovora v fizični obliki. Večkrat sem že posredovala poziv, pritožbe, bila deležna nesramne komunikacija po...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 09. 2013

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Lastništvo motornega vozila

Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. In sicer osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Delovanje CSD Ptuj

Pozdravljeni. Predstavil bi rad delovanje CSD Ptuj, ki potrebuje dober mesec dni da ugotovi nepristojnost pri odločanju v zvezi s socialno pomočjo (vloga posredovana na CSD Ptuj 22.7. 2013, na CSD Gornja Radgona so odstop vloge prejeli šele 3....

Preberite več

Datum oddaje: 12. 09. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

ATA karnet

ATA karnet - je dokument, ki se uporablja ob začasnem izvozu blaga (za sejme, raziskovalno opremo, učne materiale...). Za izdajo je pooblaščena GZS, ki potrditev zaračunava (http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/javna_pooblastila/ata_zvezk)....

Preberite več

Datum oddaje: 12. 09. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlog za odpravo administrativne ovire in opozorilo na zastarel zapis pristojnega organa

1. Pridobitev digitalnega potrdila za spletno poslovanje za mladoletno osebo:na spletni strani E-uprava se dobi navodilo pod rubriko Kje in kako: Prosilec za digitalno potrdilo prinese izpolnjen zahtevek skupaj z veljavnim uradnim dokumentom s...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 09. 2013

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Tisk vloge iz spletne strani

Pozdravljeni. Iz spletne strani MDDSZ sem naredila print vloge za dodelitev državne štipendije, jo izpolnila in fizično odnesla na CSD. Na CSDju so mojo vlogo zavrnili in me poslali, da si jo kupim v knjigarni. Torej, morala sem kupiti vlogo, jo...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Sklep o preživljanju otrok

Prosim, da v kolikor partnerja, ki sta se razšla, zgledno skrbita za otroke in je denar v obliki preživnine nakazan - torej nihče ne toži nikogar, ne zahtevate da to uradno urejamo na sodiščih. To bi ne smelo biti v interesu nikogar.

Preberite več

Datum oddaje: 11. 09. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Zahtev za znižano plačilo vrtca

Prosim, da pri osebah, ki vlagajo zahtevke za znižano plačilo vrtca in kjer že njihovi dohodki in dohodki partnerjev presegajo cenzus dodatnega znižanja (sodimo v najvišji plačilni razred), ne zahtevate uradnih dokazil o prejemanju preživnine...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 09. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Pobuda za ureditev statusa zidanic – vikendov v Sloveniji

Sva upokojenca in živiva na podeželju med vinogradi, v novo zgrajenem objektu, zidanici, kjer imava prijavljeno tudi stalno prebivališče. Pred leti sva se zaradi zdravstvenih težav preselila v mirno naravo. V našem okolju zelo veliko število...

Preberite več