Oddajte pobudo

Ocena stanja, identifikacija problema in iskanje alternativnih rešitev

Presoja posledic predpisov se začne z ugotovitvijo in natančno opredelitvijo problema, ki terja pravočasno, ustrezno in učinkovito ravnanje pristojnih organov. Na podlagi ugotovljenih problemov si postavimo cilje ter opredelimo možne alternativne poti za doseganje teh ciljev.

Uporabne informacije in napotke glede osnovnih vprašanj, ki si jih moramo zastaviti pri analizi stanja, kako postaviti cilje, določiti kazalnike ter alternativne možnosti za rešitev problema lahko najdete v nadaljevanju.