Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 28. 11. 2013

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Predlagam ukinitev prometnih in vozniških dovoljenj v papirni obliki

Pozdravljeni. Kot javna listina naj bodo dostopni vsem preko interneta (z uporabo kvalificiranih potrdil). Tako lahko voznik pokaže svoje dovoljenje na pametnem telefonu policaju v Turčiji, policaj pa naj avtentičnost podatkov preveri preko...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 11. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja in dvig zavarovalnega prispevka

Pozdravljeni. Predlagam, da se ukine dodatno zdravstveno zavarovanje in dvigne zavarovalni prispevek za 3%. Stroški vzdrževanja dvojnega sistema bodo 50% nižji. Ker si revni ne morejo privoščiti dodatnega zavarovanja nastaja posredna škoda,...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 11. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Veliko tujcev, ki ima nepremičnine v RS ne plačuje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker pač nimajo davčne številke in brez tega jim DURS ne želi/more izdati odločbe. Zanima me ali bo tako tudi pri davku na nepremičnine? Ali bomo...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 11. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, ZPIZ

Posredovanje dokazil tujemu zavodu za zaposlovanje

Prejemniki tujih pokojnin (npr. hrvaških) morajo tujemu zavodu za pokojninsko zavarovanje vsako leto posredovati potrdilo, da so živi. Potrdilo jim izda UE. Predlagam, da se dogovori s tujim zavodom, da le ta pošlje nabor EMŠO prejemnikov tuje...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 11. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Prevoznice

Novela zakona o gozdovih predvideva prevoznice in nadalnji prevozni dokument. Za potrebe kontrol legalnosti glede na direktivo EU995/2010 je dovolj, da bi se kontroliralo lastnike gozdov glede legalnosti poseka z odločbo, vsi nadalnji prevozi pa...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 11. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Izdaja računov

Za vsako opravljeno delo, storitev ali prodajo blaga - obvezna izdaja računov brez izjem, poenostavljeno poslovanje za mikro zavezance ter stroga kontrola inšpekcije na terenu z visokimi kaznimi za ne izdajo računov. Država naj dovoli...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 11. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Število občin

Moj predlog za zmanjšanje birokracije je naslednji: V letu 2014 bodo lokalne volitve. Na volilnem listu bi moralo biti 1. vprašanje - ALI SI ŽELITE IMETI SAMOSTOJNO OBČINO? Tako vprašanje bi moralo biti postavljeno v vseh občinah z manj kot...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 11. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Turistična dejavnost in posredovanje podatkov - turistrično poročanje

Pozdravljeni.   Z ženo se ukvarjava z dodatno turistično dejavnostjo. Pred kratkim sva dobila obvestilo turističnega društva katerega člana sva, da policija zahteva od sobodajalcev vse podatke, ki so v uradnem dokumentu – osebni...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 11. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Poizvedba glede prijavljenih v nepremičnini

Pozdravljeni.   Nekega dne je v blok prišel rubežnik in povprašal ali stanuje tukaj ta pa ta. Soseda je odgovorila da ne, da pa so stanovanje kupili od njega pred nekaj leti. Nato je rubežnik rekel: gospa, jutri pridemo k vam rubit. In...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 11. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Zmanjšanje števila soglasji za spremembo namembnosti zemljišča

Spoštovani.   Prosim, da zmanjšate število potrebnih soglasij za spremembo namembnosti zemljišča. Na občini so nam ob zadnji javni razgrnitvi povedali, da potrebujejo 47 soglasij s strani ministrstev, zavodov, direktoratov... in da v 7...

Preberite več