Statistika

Pristojni organ Odziv
SZZ
Slovensko zavarovalno združenje
Ni podatkov
FRI
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ni podatkov
ARSO
Agencija RS za okolje
Ni podatkov
GSV
Generalni sekretariat Vlade RS
Ni podatkov
MDDSZ
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Dobro
MF
Ministrstvo za finance
Dobro
MJU
Ministrstvo za javno upravo
Dobro
MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Odlično
MGRT
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Odlično
MzI
Ministrstvo za infrastrukturo
Dobro
MIZS
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Dobro
MOP
Ministrstvo za okolje in prostor
Dobro
MK
Ministrstvo za kulturo
Odlično
MNZ
Ministrstvo za notranje zadeve
Dobro
MO
Ministrstvo za obrambo
Ni podatkov
MP
Ministrstvo za pravosodje
Dobro
MZ
Ministrstvo za zdravje
Dobro
MZZ
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ni podatkov
Policija
Policija
Dobro
SVZ
Služba Vlade RS za zakonodajo
Ni podatkov
SURS
Statistični urad Republike Slovenije
Ni podatkov
ZPIZ
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Dobro
ZRSZ
Zavod RS za zaposlovanje
Dobro
ZZZS
Zavod za zdravstevno zavarovanje
Dobro
SPIRIT
Spirit Slovenija, javna agencija
Dobro

Legenda

Organ je odgovoril v 15 dnevnem roku.
Organ je odgovoril po preteku 15 dnevnega roku.
Organ ni odgovoril.