Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 08. 01. 2014

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Plačilo obresti za obveznice za fizične osebe

Pozdravljeni.   Predlagam, da Ministrstvo za finance in Uprava RS za javna plačila (UJP) pri izplačilu obresti za obveznice (n. pr. RS54) za fizične osebe avtomatsko odtrga dohodnino in jo nakaže davčni upravi, ne pa da nam pošilja...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 12. 2013

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS

Vročanje kartice ZZ novorojenčkom

Pozdravljeni.   Posredujem predlog v zvezi s pošiljanjem kartic zdravstvenega zavarovanja novorojenčkom. Kartice bi morali poslati nosilcu zavarovanja (mati ali oče), ne pa novorojenčku priporočeno. Kako naj novorojenček dvigne takšno...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 12. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Izdaja opominov

Pozdravljeni.   Obveščam vas, da DURS pošilja/izdaja prehitre opomine. Pojavlja se več primerov, ko stranke KLJUB PLAČILU VSEH OBVEZNOSTI dobijo opomin, ker informacijski sistem nima filtra (recimo 3 dni) in se opomini pošiljajo celo ...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 12. 2013

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MGRT, MP

Predlog za ustanovitev dvoosebne družbe na točki e-Vem za zakonce

Pozdravljeni.   Predlagam možnost ustanovitve dvo osebne družbe na točki e-vem za zakonce. Vsakdo ali dve osebi v Sloveniji lahko ustanovita podjetje na e-vem točki, razen zakoncev.

Preberite več

Datum oddaje: 11. 12. 2013

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI

Predlogi za občine

Pozdravljeni, posredujem vam predlog: 1. ko se sprejema urbanistični plan občin naj občine bolj razumno sprejemajo na katerih nepremičninah uveljavljajo predkupno pravico, ker je potrebno za vsako nepremičnino na kateri ima občina predkupno...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 12. 2013

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF, MzI

Izmenjava podatkov med GURS in DURS

Pozdravljeni.   DURS ima podatke o najemnih pogodbah, saj obračuna davek iz dajanja nepremičnin v najem. Naj jih posreduje na GURS in nas razbremeni dodatnega dela in poštnih stroškov. To bi bila opredmetena Virantova e-uprava.   Tudi...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2013

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Izvršba dolžnikov

Pozdravljeni.   Izvršbe dolžnikov, ki se na izvršbo pritožijo, se po uradni dolžnost nadaljujejo s sodnim postopkom. Seveda to pomeni dodatne stroške za vse udeležene. Večinoma upniki s tožbo uspemo, denarja pa ne prejmemo. Za sodišče...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 12. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Prenova pravosodnega sistema

Manager - direktor mora voditi analizo uspeha. Lastnik pa kontrolo. Vsekakor je potrebno novo efektivno tožilstvo, zakonodaja in sodstvo. Lopove pa za nazaj obsoditi. Kdor dela izgubo, izgubi službo. Podjetje se likvidira. Če državna uprava dela...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 12. 2013

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Naknadna pridobitev dodatka za bivanje izven kraja stalnega prebivališča

Pozdravljeni. Predlagam, da se omogoči, da bi študentje lahko naknadno pridobili dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča, torej po 1. oktobru, saj nam vsak € prav pride. Sam nisem pridobil tega dodatka, ker sem se prijavil...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 11. 2013

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Registracija podjetji preko bank

Pozdravljeni. Danes se podjetje registrira na VEM točkah, kar pa veliko stane državo. Predlagam, da se to delo prevali na banke.Podjetje se registrira v banki tako, da se odpre poslovni račun in podpiše izjava. Banka naj nato opravi vse...

Preberite več